Poznáte zaujímavosti z histórie Senice? I. časť
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Ak by sme sa vrátili o 100 rokov späť, najrozšírenejšími remeselníkmi v Senici boli:
1 point
Clear selection
V roku 1927 začala jazdiť prvá medzimestská autobusová linka zo Senice. Viete, do akej obce smerovala?
1 point
Clear selection
Poľský šľachtic Stibor zo Stiboríc dostal od kráľa Žigmunda Luxemburského rozsiahle panstvo na západnom Slovensku. Okrem Beckova, Nového Mesta nad Váhom, Modry a Čachtíc mu kráľ v roku 1394 daroval hrad s 13 obcami, medzi ktorými bolo aj mestečko Senica. Ktorý hrad to bol?
1 point
Clear selection
V roku 1942 sa v hostinci U Juríčkov stretli záujemci o amatérsku fotografiu a založili Fotoskupinu Klubu slovenských turistov a lyžiarov. Jej prvým predsedom sa stala významná osobnosť mesta, po ktorej je pomenovaná i jedna z ulíc Senice. Kto to bol?
1 point
Clear selection
Pri budovaní Kunovskej priehrady sa podarilo objaviť:
1 point
Clear selection
V roku 1930 sa uskutočnilo sčítanie ľudu. Senica mala vtedy:
1 point
Clear selection
V 17. a 18. storočí patrila Senica do panstva hradu Branč. Panstvo vlastnilo niekoľko podielnikov, pričom najviac z nich patrilo do významnej rodiny. Poznáte meno tejto rodiny, ktorá v tom období spoluvlastnila brančské panstvo?
1 point
Clear selection
V roku 1944 bola k Senici ako prvá pričlenená obec, ktorej história siaha až do roku 1446. Viete názov tejto obce?
1 point
Clear selection
V roku 1921 založili v Senici športový klub, ktorý niesol názov Železná únia. Bol to:
1 point
Clear selection
Na príchod Červenej armády do Senice upozornila obyvateľov náhla evakuácia nemeckých vojenských oddielov. Dva dni bola Senica bez elektriky a rádiového spojenia. V rozhodujúci deň sovietski vojaci prelomili nemeckú obranu na okraji mesta a vstúpili do mesta. Viete presný dátum, kedy bola Senica oslobodená?
1 point
Clear selection
Záhorie sa do priemyselnej revolúcie zapojilo pomerne skoro. Na majetku Františka Lotrinského vznikla v roku 1736 kartúnka v Šaštíne, o niečo neskôr manufaktúra na majoliku v Holíči. V 60-tych rokoch 18. storočia založil v Senici gróf Pavol Jesenák prvú manufaktúru. Čím sa zaoberala?
1 point
Clear selection
Urbár z roku 1617 uvádza povinnosti obyvateľov Senice, predovšetkým stanovuje poplatok mešťanom ako vlastníkom usadlostí. Želiari, ktorí bývajú na námestí, majú platiť po 12 denároch a domkári vo vedľajších uliciach po 6 denárov. Viete, kto to bol želiar?
1 point
Clear selection
Cez územie okresu Senica viedla v 13. storočí obchodná cesta, ktorá spájala severnú a západnú Európu s Podunajskom. Viedla z Prahy cez Brno, Hodonín, na Senicu, Jablonicu a odtiaľ cez Bielu horu do Trnavy a Budína. Ako sa nazývala?
1 point
Clear selection
Kaštieľ, v ktorom sídli Záhorská galéria Jána Mudrocha, pochádza z roku 1760 a bol postavený v slohu:
1 point
Clear selection
V rokoch 1864 – 1866 vznikla stavba, ktorá sa do dnešných dní nezachovala. Stála približne tam, kde dnes nájdeme VUB banku. Počas 2. svetovej vojny ju poškodilo bombardovanie. Asanovaná (teda odstránená) bola v roku 1970. Do dnešného dňa symbolizuje zničené historické stavby v Senici. O ktorú budovu ide?
1 point
Clear selection
Jedným z popravených účastníkov povstania v rokoch 1848 – 1849 bol i čáčovský richtár, priateľ J. M. Hurbana. Jeho meno je:
1 point
Clear selection
Na poli pri Horných Surovinách stojí pamätník pripomínajúci:
1 point
Clear selection
Pred 100 rokmi mala Senica charakter:
1 point
Clear selection
Druhá najstaršia ulica pochádza z 13. storočia a nazývala sa Fortňa. Nachádzali sa na nej:
1 point
Clear selection
V marci 1961 začali vychádzať okresné noviny, ktoré nahradili celookresné noviny Nová dedina. Tieto noviny vychádzajú až do súčasnosti. Poznáte názov tohto týždenníka?
1 point
Clear selection
Submit
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy