แบบลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชา ครั้งที่ 2/2564
คำชี้แจง
1. แบบลงทะเบียนนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในการจัดเก็บข้อมูลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนไชยาวิทยา ที่เข้าสู่การเรียนซ้ำรายวิชาที่ยังมีผลการเรียนเป็น 0, ร, มผ และ มส ตามประกาศรายชื่อนักเรียนเรียนซ้ำรายวิชา ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งนักเรียนแต่ละระดับสามารถดำเนินการเรียนซ้ำตามเงื่อนไข ดังนี้
>> นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 สามารถเรียนซ้ำได้เฉพาะรายวิชาในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2563
>> นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 สามารถเรียนซ้ำรายวิชาในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2562 และ 2563 และ รายวิชาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
2. เมื่อนักเรียนบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนเรียนซ้ำครบถ้วนและถูกต้องแล้ว ให้เริ่มติดต่อคุณครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาเพื่อติดตามภาระงานและดำเนินการเรียนซ้ำในรายวิชานั้น ๆ ซึ่งกำหนดระยะเวลาการเรียนซ้ำรายวิชา ครั้งที่ 2/2564 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 และดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
Sign in to Google to save your progress. Learn more
นักเรียนได้อ่านและทำความเข้าใจคำชี้แจงข้างต้นครบถ้วนแล้ว ใช่หรือไม่ *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนไชยาวิทยา. Report Abuse