ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2017-2018 (Συμπληρώνεται από τον/τη Συντονιστή/-τρια με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ)

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της Δ/νσής μας, που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής σε πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κατά το τρέχον σχολικό έτος (2017-2018) και συμμετείχαν ως ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ του προγράμματος να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά το παρακάτω ερωτηματολόγιο το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018.
(Στόχος του ερωτηματολογίου είναι η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων για το σχεδιασμό νέων, αποτελεσματικότερων στρατηγικών, στο πλαίσιο της αναγκαίας αναβάθμισης των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων). Παρακαλούμε τα πεδία να συμπληρωθούν με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question