SZANOWNI MIESZKAŃCY


Jak zmieniły się wasze miejscowości w okresie 2007-2013?

• Czy organizowane warsztaty aktywizacyjne, które okazały się „strzałem w dziesiątkę” dla wszystkich grup wiekowych pozwoliły na zdobycie cennego doświadczenia i jednocześnie przyczyniły się do samorealizacji?
• Czy nowo wybudowane place zabaw, siłownie zewnętrzne, boiska, świetlice wraz z ich doposażeniem sprawiły, że zwiększyła się możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu w Waszym rejonie?

To dzięki Wam i Waszym pomysłom została utworzona lokalna strategia rozwoju na lata 2007-2013. Była ona realizowana krok po kroku i pozwoliła na korzystne zmiany naszych miejscowości. Ale to nie koniec zmian!! Wraz z końcem działań finansowanych z unijnej perspektywy na lata 2007-2013 rozpoczynamy kolejne prace nad przygotowaniem nowej lokalnej strategii rozwoju do 2020 roku !! Chcecie więcej warsztatów, miejsc rekreacji i wypoczynku a może macie jakieś inne pomysły w jaki sposób można by było wykorzystać środki unijne? WYPEŁNIJCIE ANKIETĘ - to od was zależy co razem zrealizujemy w przyszłości.

  Captionless Image

  Captionless Image

  1. Czy wiedział/a Pan/i, że za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Dobre Gminy” można pozyskać wsparcie finansowe ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ?

  This is a required question

  2. Czy w ciągu ostatniego roku zdarzyło się Panu/i uczestniczyć w imprezie promocyjno-informacyjnej organizowanej przez LGD np. Dobre smaki, Sprzątanie ziemi ?

  This is a required question

  3. Jakie zasoby turystyczne np. miejsca rozrywki, cieki wodne, obiekty historyczne itp. obszaru LSR są NIEWYSTARCZAJĄCO a które WYSTARCZAJĄCO wykorzystywane ? Proszę wymienić min. 3

  This is a required question
  This is a required question

  4. Głównym elementem przyszłej lokalnej strategii będzie analiza mocnych, słabych stron obszaru Gmin oraz szans i zagrożeń tego obszaru. Na tej podstawie tworzone będą cele realizowane w ramach lokalnej strategii LGD. Jakie są Pana/Pani zdaniem:

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  5. Proszę wskazać, jakie projekty powinny być wspierane z funduszy europejskich Leader w latach 2015-2022 by poprawić i wzmocnić potencjał miejscowości, w których Państwo mieszkacie ?

  This is a required question

  6. Otrzymał/a Pan/i fundusze unijne by poprawić jakość życia mieszkańców na swoim obszarze. Proszę wskazać na co by Pan/i przeznaczył/a te środki ?

  This is a required question

  7. Gdyby mógł Pan/i przyznać pomoc finansową na realizację 5 projektów lokalnych, jakie byłyby to projekty ?

  This is a required question

  8. Czy korzystacie Państwo z nowo powstałych lub zmodernizowanych obiektów kultury , turystyki i rekreacji oraz usług turystycznych sfinansowanych w ramach PROW 2007-2013? Czy potraficie wymienić jakieś ?

  This is a required question
  This is a required question

  9. Jak oceniacie Państwo zmiany jakie zaszły na obszarze działalności LGD ?

  This is a required question

  10. Czy działalność LGD jest potrzebna i z czym kojarzycie Państwo LGD ?

  This is a required question
  This is a required question

  11. Czy działania LGD przyczyniły się do zmian w regionie ?

  This is a required question

  12. Czy braliście Państwo udział w warsztatach aktywizujących, na które to można było pozyskać fundusze składając wniosek w LGD ?

  This is a required question
  This is a required question

  13. Z czego jesteście Państwo dumni jako mieszkańcy obszaru działania LGD ? Co się Państwu najbardziej podoba ?

  This is a required question

  14. Jakie miejsce Państwa zdaniem jest najlepszym miejscem do spędzania wolnego czasu w celach rekreacji i rozrywki, czy brakuje takiego miejsca w Waszej Gminie ?

  This is a required question
  This is a required question