แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ปีการศึกษา 2566
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ปีการศึกษา 2566
แบบประเมินความพึงพอใจนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาระบบเครือข่าย ให้ครู บุคลากร และนักเรียน ได้ใช้เทคโนโลยีในการการจัดการเรียนรู้ และใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

      ระดับ 1 หมายถึง น้อยที่สุด
      ระดับ 2 หมายถึง น้อย
      ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง
      ระดับ 4 หมายถึง มาก
      ระดับ 5 หมายถึง มากที่สุด
Sign in to Google to save your progress. Learn more
สถานะของท่าน *
เพศ *
Required
ท่านใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อจุดประสงค์ใด *
Required
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนมีความครอบคลุมทั่วถึง *
ความสะดวก รวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย *
ท่านมีความพึงพอใจในการใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมในระดับใด *
บริเวณใดที่ท่านไม่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายได้
ท่านต้องการให้เพิ่มจุดให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตบริเวณใด
ความคิดเห็นเพิ่มเติม/ข้อเสนอแนะ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม. Report Abuse