Kurs Języka Polskiego dla początkujących.
Zapraszamy na bezpłatny kurs języka polskiego dla cudzoziemców mieszkających w Szczecinie realizowany w ramach Centrum Informacji dla Cudzoziemców.
Kurs kierowany jest do osób rozpoczynających naukę języka polskiego.
Zajęcia i będą odbywały się w grupach 15 osobowych, w godzinach popołudniowych jeden raz w tygodniu po 2 godziny, w sumie 30 godzin.
Zajęcia będą prowadzone przez naszego partnera, szkołę językową Profi Lingua mieszczącą się w Szczecinie pod adresem Brama Portowa 4.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami. Pierwszeństwo przyjęcia mają osoby pracujące.

Приглашаем на бесплатный курс польского языка для иностранцев, проживающих в Щецине, который проводится в рамках Информационного центра для иностранцев.
Курс предназначен для начинающих изучать польский язык.
Занятия будут проходить в группах по 15 человек, во второй половине дня, 1 раз в неделю по 2 часа, всего 30 часов.
Занятия будет проводить наш партнер - языковая школа Profi Lingua, расположенная по адресу Brama Portowa 4, Щецин.
Оставляем за собой право связаться с выбранными кандидатами.В первую очередь принимаются заявки работающих.

RODO:
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) zwanego dalej RODO informujemy, że:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Ludzkie Sprawy z siedzibą przy Pl. Hołdu Pruskiego 8 w Szczecinie.
• Kontakt: cic.kontakt@cudzoziemcy.szczecin.eu
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1a (zgoda osoby) i 1b (wykonanie
umowy) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
• Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez dwa lata od daty wyrażenia zgody.
• Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. Aby skorzystać z powyższych
praw, należy skontaktować się z współadmistratorami.
• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

В соответствии с Законом о защите личных данных от 10 мая 2018 года (Законодательный вестник от 2018 года, пункт 1000), т.е. от 30 августа 2019 года (Законодательный вестник от 2019 года, пункт 1781), и Регламент (EU) 2016/679 Европейского парламента и Совета от 27 апреля 2016 года о защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном перемещении таких данных и отмене Директивы 95/46 / EC (Общее положение о защите персональных данных (общее положение о защите персональных данных), именуемое в дальнейшем как GDPR, мы хотели бы сообщить вам, что:
• Ваши персональные данные обрабатываются Фондом Ludzkie Sprawy (площадь Hołdu Pruskiego 8, Щецин)
• Контакт: cic.kontakt@cudzoziemcy.szczecin.eu
• Ваши личные данные будут обрабатываться на основании ст. 6 пар. 1a (согласие лица) и 1б (исполнение договора) Регламента Парламента и Совета ЕС 2016/679
• Ваши личные данные будут храниться в течение двух лет от даты выражения согласия
• Вы имеете право: запрашивать у администратора доступ к персональным данным, исправлять их, удалять или ограничивать обработку, возражать против их использования. Чтобы воспользоваться этими правами, пожалуйста, свяжитесь с со-администраторами.
• Вы имеете право подать жалобу в контролирующий орган.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Imię i nazwisko/имя и фамилия *
Nr telefonu/номер телефона *
Znajomość języka polskiego (brak, podstawowy, średni, bardzo dobry)/уровень знания польского языка (не знаю, начальный/основной, средний высокий) *
Uwagi/pytania/замечания и вопросы
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy