แบบฟอร์มรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดบางเตย สำนักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ระดับชั้นที่สมัครเรียน *
ชื่อ-สกุล นักเรียน *
(โปรดระบุคำนำหน้าชื่อ ตัวอย่าง เด็กชาย/เด็กหญิง)
วัน/เดือน/ปี เกิด (อนุบาลต้องเกิดในปี พ.ศ.2558-16 พ.ค.2559 / ป.1 ต้องเกิดในปี พ.ศ.2556) *
(ตัวอย่าง : 16 พฤษภาคม 2556)
สัญชาติ นักเรียน *
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน (นักเรียน) *
(พิมพ์ติดกัน ไม่ต้องเว้นวรรค ไม่ต้องขีด ตัวอย่าง: xxxxxxxxxxxxx)
ชื่อ-สกุล บิดา *
(โปรดระบุคำนำหน้าชื่อ ตัวอย่าง นาย)
ชื่อ-สกุล มารดา *
(โปรดระบุคำนำหน้าชื่อ ตัวอย่าง นาง/นางสาว)
ชื่อ-สกุล ผู้ปกครอง *
(โปรดระบุคำนำหน้าชื่อ ตัวอย่าง นาย/นาง/นางสาว)
ผู้ปกครองเกี่ยวข้องกับนักเรียน *
ที่อยู่ปัจจุบันผู้ปกครอง (ที่ติดต่อได้สะดวก) *
เบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครอง (ที่ติดต่อได้สะดวก) *
(พิมพ์ติดกัน ไม่ต้องเว้นวรรค ไม่ต้องขีด ตัวอย่าง: xxxxxxxxxx)
ชื่อสถานศึกษาเดิม *
จังหวัด (สถานศึกษาเดิม) *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy