ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Ερευνητική εργασία Α' τάξης 2013-14. Υπεύθυνος κ. Σαρίκος

Σκοπός του ερωτηματολογίου μας είναι η αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με την ευαισθητοποίηση των μαθητών για την αντιμετώπιση των ατυχημάτων των συνανθρώπων τους.

Σας παρακαλούμε να μας στείλετε τις απαντήσεις σας μέχρι και τη Τετάρτη 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014.

Την σχεδίαση του ερωτηματολογίου επιμελήθηκαν οι μαθητές: Βαλλίδη Α1 και Κατσικώστας Α1

KAMMIA ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question