แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ
สำนักงานศึกษาธิการ่จังหวัดตรัง  ประจำปีงบประมาณ 2564
คำชี้แจง
1. แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เพื่อนำผลการสำรวจไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีคุณภาพต่อไป
2. ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังโดยตรง รวมถึงผู้รับบริการที่เป็นส่วนราชการด้วย

ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสำรวจ โดยเลือกลงใน ช่อง ตามความเป็นจริง
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy