Generator inicjatyw | szkolenie
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie o pomysłach, inicjatywach i wnioskach, które zmieniają najbliższe otoczenie.

PRZED ZGŁOSZENIEM: RODO

Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie swoich danych osobowych (telefon, adres e-mail) przez Fundacje Sektor 3 z siedzibą w Szczecinie 70-441, ul. Księcia Bogusława X 10/10 w celu kontaktu przedstawiciela Fundacji Sektor 3 w sprawie ew. zmian terminu spotkania w ramach zadania publicznego „Inicjatywa Lokalna”, na podstawie umowy CRU 18/0003192 z dnia 1.08.2018 podpisanej z Gminą Miasto Szczecin.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:
a) w każdej chwili mogę zażądać usunięcia moich danych osobowych z bazy Współpraca z biznesem - początek, poprzez wysłanie e-maila zawierającego stosowne żądanie na adres: biuro@sektor3.szczecin.pl,
b) mam prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych do innego administratora.

UWAGA!!!! W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przedstawiciel Fundacji Sektor 3 nie będzie miał możliwości poinformować o ewentualnych zmianach terminu spotkań.

W trybie Rozporządzenia RODO (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r.) informujemy iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Sektor 3 z siedzibą w Szczecinie, ul. Księcia Bogusława X 10/10, NIP 852-26-05-918, REGON 321465650, KRS 0000491200.
2. Dane przekazane przez Panią/Pana będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na szkolenie, które jest realizowane w ramach zadania publicznego „Inicjatywa Lokalna”, na podstawie umowy CRU 18/0003192 z dnia 1.08.2018 podpisanej z Gminą Miasto Szczecin.
3. Dane przekazane przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania oraz żądania usunięcia i zapomnienia.
5. Przysługuje Pani/Panu o prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

Podstawa prawna:
1. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) art. 6 ust. 1e.
2. Umowa na realizację zadania publicznego "Inicjatywa Lokalna". Numer umowy CRU 18/0003192 z dnia 1.08.2018 , podpisana z Gminą Miasto Szczecin.

Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie swoich danych osobowych (telefon, adres e-mail) przez Fundacje Sektor 3 z siedzibą w Szczecinie 70-441, ul. Księcia Bogusława X 10/10 w celu kontaktu przedstawiciela Fundacji Sektor 3 dot. wyników rekrutacji na szkolenie, które jest realizowane w ramach zadania publicznego „Inicjatywa Lokalna”, na podstawie umowy CRU 18/0003192 z dnia 1.08.2018 podpisanej z Gminą Miasto Szczecin.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms