Аплікаційна форма учасника конкурсу СТАЛО / Аппликационная форма участника конкурса СТАЛО
(для заповнення заявки оберіть українську або російську мову / для заполнения заявки выберите украинский или русский язык)
Назва компанії / Название компании *
Your answer
Контакти (адреса, телефон, e-mail, сайт, fb-сторінка) / Контакты (адрес, телефон, e-mail, сайт, fb-страница)
Контактний E-mail / Контактный E-mail *
Your answer
Контактный телефон / Контактный телефон *
Your answer
Адреса / Адрес *
Your answer
Сайт
Your answer
Fb-сторінка / Fb-страница
Your answer
Власник / Владелец
ПІБ власника / ФИО владельца *
Your answer
E-mail *
Your answer
Телефон
Your answer
CEO
ПІБ / ФИО *
Your answer
E-mail *
Your answer
Телефон
Your answer
Інформація про компанію / Информация о компании
Галузь / Сфера деятельности *
Який продукт (послугу) виробляє / Какой продукт (услугу) производит *
Your answer
Кількість працівників / Количество сотрудников *
Your answer
Назва бізнес-рішення / Название бизнес-решения
Your answer
Мета / Цель
Your answer
Суть рішення (опишіть бізнес-модель) / Суть решения (опишите бизнес-модель)
Опишіть логіку того, як компанія заробляє гроші, щоб зрозуміти, на чому базується унікальність, конкурентоспроможність та успіх вашого бізнесу / Опишите логику того, как компания зарабатывает деньги, чтобы понять, на чем базируется уникальность, конкурентоспособность и успех бизнеса
Your answer
Економічний аспект / Экономический аспект
Яка економічна ефективність проекту. Визначте кількісні та якісні показники / Какова экономическая эффективность проекта. Укажите количественные и качественные показатели
Your answer
Які ключові види діяльності (бізнес-процеси) дозволяють донести до клієнтів ціннісну пропозицію / Какие ключевые виды деятельности (бизнес-процессы) позволяют донести до клиентов ценностное предложение?
Your answer
Які ресурси необхідні для створення і донесення ціннісних пропозицій / Какие ресурсы необходимы для создания и донесения ценностных предложений
Your answer
Які канали використовуєте для просування та розповсюдження продукції (сервісу) / Какие каналы используете для продвижения и распространения продукции (сервиса)
Your answer
Який потенціал для генерування нових проектів у вас є. Чи можливо створювати допоміжні бізнеси у межах вашої справи. Які саме / Каков потенциал для генерирования новых проектов. Можно ли создавать вспомогательные бизнесы в рамках вашего дела. Какие именно
Your answer
Чи є iмпортозаміщення / Есть ли импортозамещение
Your answer
Яка вигода для споживача або території (населеного пункту, регіону, країни) / В чем выгода для потребителя или территории (населенного пункта, региона, страны)
Your answer
Екологічний аспект / Экологический аспект
Поліпшена екологічна характеристика продукту або послуги / Улучшенная экологическая характеристика продукта или услуги
Your answer
Використання екологічно дружніх технологій, екоупаковки тощо / Использование экологически дружественных технологий, экоупаковки и т.п.
Your answer
Скорочення споживання природних ресурсів / Снижение потребления природных ресурсов.
Your answer
Скорочення кількості відходів, їхнє вторинне використання або біоутилізація / Сокращение количества отходов, их вторичное использование или биоутилизация
Your answer
Просування екологічно дружнього способу життя / Продвижение экологически дружественного образа жизни
Your answer
Соціальний аспект / Социальный аспект
Виробництво соціально важливої та корисної продукції (послуги) / Производство социально важной и полезной продукции (услуги)
Your answer
Вплив продукту (сервісу) на якість життя споживачів (харчування, спосіб життя, профілактика захворювань, розвиток інтелекту тощо) / Влияние продукта (сервиса) на качество жизни потребителей (питание, образ жизни, профилактика заболеваний, развитие интеллекта и т.п.)
Your answer
Внесок у вирішення соціальних проблем регіону (створення нових робочих місць, соціальні програми для місцевої громади (споживачів), підтримка певних соціальних груп (людей з інвалідністю, багатодітних сімей, переселенців тощо) / Вклад в решение социальных проблем региона (создание новых рабочих мест, социальные программы для местной общины (потребителей), поддержка определенных социальных групп (людей с инвалидностью, многодетных семей, переселенцев и т.д.)
Your answer
Поліпшення якості життя співробітників (соціальні програми, соціальні пакети, навчання) / Улучшение качества жизни сотрудников (социальные программы, социальные пакеты, обучение)
Your answer
Інноваційність / Инновационность
Використання світових технологій, які позитивно впливають на довкілля та соцiум / Использование мировых технологий, которые положительно влияют на окружающую среду и социум
Your answer
Створення власних унікальних технологій / Cоздание собственных уникальных технологий
Your answer
Масштабованість / Масштабированность
Чи є можливість реалізувати проект у регіоні, країні або світі / Есть ли возможность реализовать проект в регионе, стране или мире
Your answer
Які чинники (рішення) вплинули на успішну реалізацію проекту / Какие факторы (решения) повлияли на успешную реализацию проекта
Your answer
Контакти особи, яка подала заявку
ПІБ / ФИО *
Your answer
Посада / Должность *
Your answer
E-mail *
Your answer
Телефон
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Ekonomika Communication Hub. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms