Inovatyvi įmonė 2017
Inovatyvi įmonė – įmonė, kuri savo veikloje diegė naujus produktus ar reikšmingai patobulino produktus ir naujus ar reikšmingai patobulintus technologinius procesus. Inovatyviomis įmonėmis laikomos ir įmonės, kuriose buvo vykdoma, bet liko nebaigta ar dėl tam tikrų priežasčių nutraukta inovacinė veikla.
Produkto inovacija – prekės ir paslaugos, kurios tam tikromis savybėmis ar ketinimu panaudoti gerokai skiriasi nuo anksčiau rinkoje (ar konkrečioje įmonėje) gamintų ar teiktų paslaugų ir yra skirtos parduoti pirkėjams. Produkto inovacija gali būti dviejų tipų: technologiškai naujas produktas ir technologiškai patobulintas produktas.
Technologiškai naujas produktas – produktas, kurio techninės savybės, tikslinio panaudojimo galimybės, funkcinės charakteristikos, konstrukcija, dizainas, gamyboje naudojamos medžiagos ir sudedamosios dalys yra nauji ar tobulesni už ankstesnio gaminio. Naujas gaminys gali būti gaminamas taikant naują arba patobulintą technologiją.
Technologiškai patobulintas produktas – esamo produkto technologinių savybių bei funkcinių charakteristikų gerinimas, naudojant naujas medžiagas ir sudedamąsias dalis ar mažinant produkto savikainą.
Technologinio proceso inovacija – naujų ar patobulintų gamybos metodų naudojimas (visos rinkos ar įmonės lygmenyje), taikant naują įrangą ar naujus gamybos organizavimo metodus, siekiant padidinti gamybos efektyvumą, automatizavimą, ar lankstumą, prekių kokybę ar sumažinti grėsmę aplinkai bei padidinti saugumą.
Organizacinė inovacija – naujos ar reikšmingai patobulintos įmonės organizacinės struktūros ar valdymo metodų įgyvendinimas, siekiant padidinti įmonės žinių panaudojimą, produkcijos ar paslaugų kokybę ar darbo srautų efektyvumą.
Rinkodaros inovacija – naujo ar reikšmingai patobulinto produkto dizaino ar pardavimo metodų įgyvendinimas, siekiant padidinti produkcijos ar paslaugų patrauklumą ar įsisavinti naujas rinkas.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms