CV KANDYDATA  / АНКЕТА КАНДИДАТА
WBM GROUP SP. Z O.O. SP.K.
Adres:ul. Rondo Mogilskie 1/522, 31-516, Kraków
tel. + 48 534 657 013
e-mail: rekrutacja@wbm-group.pl
NIP: 6751623940
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Imię i Nazwisko / Имя и Фамилия *
Numer telefonu / Номер телефона *
O sobie / О себе *
Data urodzenia / Дата Вашего рождения *
MM
/
DD
/
YYYY
Obywatelstwo / Гражданство *
Złe nawyki (jeśli tak to jakie) / Вредные привычки (если есть то какие) *
Poprzednie prace, stanowisko (w Polsce) / Предыдущие места работы, должность (в Польше) *
Aktualne oferty pracy / Актуальные вакансии *
Required
Oceń swoje umiejętności / Оцените свои навыки *
Сertyfikaty / Сертификаты
Znajomość języka polskiego / Знание польского языка *
Wskaż dokument, na podstawie którego przebywasz w Polsce lub planujesz zostać / Укажите документ на основании которого пребываете в Польше или планируете пребывать *
Required
Czy uważasz Polskę za kraj stałego pobytu / Рассматриваете ли Вы Польшу как страну для постоянного места жительства
Clear selection
Dane osobowe / Персональные данные *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby procesu rozpatrywania mojej kandydatury (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., Paragraf 1000) oraz zgodnie z rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (RODO)) Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia gromadzenia, ale nie dłużej niż trzy miesiące od daty wyślij Zastosowanie Twój rezyume.Personalnye kandydaci nie podlegają automatycznemu przetwarzaniu. / Я даю согласие на обработку моих персональных данных для нужд процесса рассмотрения моей кандидатуры (в соответствии с Законом от 10 мая 2018 года о защите персональных данных (Законодательный вестник 2018 года, пункт 1000) и в соответствии с Регламентом Европейского парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 года о защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном перемещении таких данных и отмене Директивы 95/46 / EC (RODO)).Персональные данные будут обрабатываться до завершения набора, но не более трех месяцев с даты отправки вашего резюме. Персональные данные кандидатов не подлежат автоматической обработке.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy