Passejada Saludable de Marxa Nòrdica
14 de desembre de 2019 (activitat solidària amb la Marató de TV3)
Associació Esportiva Nordic Walking Catalunya (INWA)
Ajuntament d'Esplugues de Llobregat
Email address *
Dades personals
Nom *
Your answer
Cognoms *
Your answer
NIF *
Format: 12345678A
Your answer
Data naixement *
Format: dd/mm/aaaa
Your answer
Sexe *
Municipi *
Indica el nom del teu municipi de residència
Codi Postal *
Codi postal del teu municipi de residència
Your answer
Telèfon mòbil *
Your answer
Necessites bastons? *
Nosaltres te'ls podem deixar.
Declaració responsable i autoritzacions
Declaració responsable *
Declaro que estic físicament i psicològicament preparat per participar en aquesta activitat física. Que tinc bona salut general, sense patir cap malaltia, defecte físic, al·lèrgia o lesió que desaconselli la meva participació en aquesta activitat física. Que em comprometo a seguir les instruccions i acataré les decisions que prenguin les persones responsables de l'activitat en termes de seguretat i d'indicacions tècniques.
Consentiment dret d'imatge *
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, sol·licitem el seu consentiment per poder publicar les seves imatges, obtingudes durant la seva participació en les activitats esportives corresponents, a la pàgina web, xarxa social, revista o qualsevol altra mitjà electrònic o de premsa de l’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA NORDIC WALKING CATALUNYA, sense que tals captacions tinguin finalitats publicitàries, comercials o de naturalesa anàloga. L’esmentat consentiment exprés podrà ser revocat en qualsevol moment per l’interessat.
Consentiment tractament dades *
De conformitat amb l'establert en la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran tractades per: ASSOCIACIÓ ESPORTIVA NORDIC WALKING CATALUNYA, amb NIF G-25620063 d’ESPLUGUES DE LLOBREGAT (08950). Que vostè pot contactar amb el Responsable de Privacitat dirigint-se per escrit al mail hola@nordicwalkingcatalunya.cat. A l’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA NORDIC WALKING CATALUNYA tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de poder gestionar la seva participació en les nostres activitats esportives. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació de participació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Amb la present clàusula queda informat que les seves dades seran comunicades, en cas de ser necessari a: bancs i caixes, administracions públiques i a totes aquelles entitats amb les quals sigui necessària i obligada per llei la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat. L’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA NORDIC WALKING CATALUNYA l'informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que l’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA NORDIC WALKING CATALUNYA es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades i que es compromet a notificar-nos qualsevol variació. D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o bé a través de correu electrònic aenwc@nordicwalkingcatalunya.cat. En aquest sentit, en tot moment disposarà del dret a revocar el consentiment atorgat mitjançant la present clàusula. L'informem que podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna. A partir de la firma del present formulari vostè autoritza explícitament el tractament de les seves dades de caràcter personal, per la finalitat especificada, per part de l’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA NORDIC WALKING CATALUNYA.
Donatiu (mínim) 5,00€ *
Activitat solidària amb la Marató de TV3. El donatiu es farà efectiu el mateix dia de la passejada. En finalitzar es farà sorteig de material esportiu per a la pràctica de marxa nòrdica.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy