Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας για την περίοδο Απρίλιος-Ιούνιος 2012

Η παρούσα έρευνα εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) με σκοπό την παρακολούθηση των εξελίξεων και την αξιολόγηση των βασικών μεγεθών και στατιστικών δεδομένων του τουριστικού τομέα.

Η συγκεκριμένη έρευνα αποσκοπεί στη συλλογή πρωτογενών δεδομένων από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα για την ανίχνευση των τάσεων, όπως καταγράφονται στην πραγματική οικονομία. Όπως θα διαπιστώσετε, για τη συμπλήρωση του απλού ερωτηματολογίου δεν απαιτούνται παρά λίγα λεπτά χωρίς πρόσθετο φόρτο εργασίας σε άλλες μονάδες σας.

Οι απαντήσεις σας θεωρούνται αυστηρά απόρρητες. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται από το ΙΟΒΕ, το οποίο τα επεξεργάζεται και παράγει συγκεντρωτικά αποτελέσματα, χωρίς αναφορές σε ξεχωριστές επιχειρήσεις. Είναι δε αυτονόητο ότι θα ενημερώνεστε αναλυτικά για τα αποτελέσματα της έρευνας στο e-mail σας αμέσως μόλις ολοκληρώνεται η σχετική επεξεργασία.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Σημειώστε στο πεδίο που αντιστοιχεί στην εκτίμηση σας

  1. Εκτιμάτε ότι η κατάσταση της επιχείρησής σας κατά το τελευταίο τρίμηνο σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα:

  This is a required question

  2(Α). Πώς αξιολογείτε την εξέλιξη των παρακάτω μεγεθών στην επιχείρησή σας το τελευταίο τρίμηνο σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα;

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Aυτό το μήνα περίπου πως εξελίχθηκε η διάρθρωση της πελατείας σας (παρακαλούμε δηλώστε ποσοστό);

  Σημείωση: Οι καταχωρήσεις θα πρέπει να έχουν άθροισμα 100%. Για παράδειγμα: Έλληνες (30%), Ευρωπαίοι -πλην Ελλήνων- (50%), Μη Ευρωπαίοι (20%)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  2(Β). Πώς διαμορφώθηκε το τελευταίο τρίμηνο ο αριθμός των απασχολουμένων στην επιχείρησή σας σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα;

  Πλήρους απασχόλησης
  Μερικής απασχόλησης
  Εποχιακής απασχόλησης
  Please enter one response per row

  2(Γ). Αυτό το μήνα πως εξελίχθηκε η ροή των κρατήσεων σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα;

  This is a required question

  3(Α). Πώς προβλέπετε την εξέλιξη της ζήτησης, του αριθμού των απασχολουμένων και των τιμών στην επιχείρησή σας το προσεχές τρίμηνο σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα;

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  3(Β). Πώς προβλέπετε ότι θα διαμορφωθεί ο αριθμός των απασχολουμένων στην επιχείρησή σας το προσεχές τρίμηνο σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα;

  Πλήρους απασχόλησης
  Μερικής απασχόλησης
  Εποχιακής απασχόλησης
  Please enter one response per row

  4(Α). Ποιοι είναι οι κυριότεροι παράγοντες την περίοδο αυτή που επηρεάζουν ΘΕΤΙΚΑ την επιχειρηματική σας δραστηριότητα σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα;

  This is a required question

  4(Β). Ποιοι είναι οι κυριότεροι παράγοντες την περίοδο αυτή που επηρεάζουν ΑΡΝΗΤΙΚΑ την επιχειρηματική σας δραστηριότητα σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα;

  This is a required question

  Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας