รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้น ม.1
โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
Sign in to Google to save your progress. Learn more
เขตพื้นที่บริการของผู้สมัคร *
ในเขตพื้นที่บริการ หมายถึง มีทะเบียนบ้านอยู่ในอำเภอท่าปลาหรือเรียนจบจากโรงเรียนในเขตอำเภอท่าปลา
1.ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร *
กรุณาใส่คำนำหน้าชื่อด้วย เช่น เด็กหญิงสดสวย   เด็กชายสุดหล่อ
นับถือศาสนา *
เกิดวันที่ *
เดือนเกิด *
ปี พศ.ที่เกิด *
เลขประจำตัวประชาชน *
2.ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ *
หมู่ที่ *
ตำบล *
อำเภอ *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
เบอร์โทรศัพท์ *
id line
Facebook
E-mail *
3.ชื่อ - นามสกุล บิดา *
อาชีพบิดา *
หากบิดาถึงแก่กรรม ระบุว่า อาชีพ ถึงแก่กรรม
id line
Facebook
e-mail
ชื่อ-นามสกุล มารดา *
อาชีพมารดา *
หากมารดาถึงแก่กรรม ระบุว่า อาชีพ ถึงแก่กรรม
id line
Facebook
e-mail
ชื่อ-นามสกุล ผู้ปกครอง *
อาชีพของผู้ปกครอง *
id line
Facebook
E-mail
เบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครอง *
หากไม่มีให้พิมพ์เลข 0
4.จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า *
จบจากโรงเรียน ชื่อโรงเรียน *
อำเภอ *
จังหวัด *
เกรดเฉลี่ย4 ภาคเรียน (GPA) *
ระบุเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง เช่น 3.90 เป็นต้น
5.ต้องการเลือกเรียนตามโครงสร้างการเรียนต่อไปนี้ อันดับ 1 *
ต้องการเลือกเรียนตามโครงสร้างการเรียนต่อไปนี้ อันดับ 2 *
ต้องการเลือกเรียนตามโครงสร้างการเรียนต่อไปนี้ อันดับ 3 *
หมายเหตุ
1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบและห้องสอบเพื่อจัดชั้นเรียน วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น.ทาง Website  : www.tpu.ac.th  และ
   เพจfacebook:โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ  
2.สอบจัดชั้นเรียน วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. สถานที่  โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ
3.ประกาศผลสอบ วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-16.30 น. ทาง Website  : www.tpu.ac.th  และ
   เพจfacebook:โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ  
4.รายงานตัวและมอบตัวเพื่อเป็นนักเรียน วันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 09.00-16.30 น. สถานที่ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ
     
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ เบอร์โทร 055-499094  หรือ คุณครูจงกล  ทะยะ เบอร์โทร 089-5666038
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ. Report Abuse