Rejestracja tematów wystąpień na VII Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne ESKULAP
VII Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne ESKULAP odbędzie się 28 listopada–29 listopada 2020 r. w Lublinie. Informujemy, że istnieje możliwość uczestnictwa zdalnego w Konferencji.


Wypełnienie formularza jest jedyną formą zgłoszenia tematu wystąpienia/posteru na Konferencję Naukową. Rejestracji tematów prac i wystąpień dokonuje Autor Korespondencyjny, musi on łącznie spełniać następujące wymagania: być uczestnikiem konferencji w myśl postanowień regulaminu oraz być współautorem pracy (nie jest to równoznaczne z pierwszym autorem pracy).

Temat i abstrakt wystąpienia ustnego/posteru naukowego jest zgłaszany WYŁĄCZNIE przez jednego Autora Korespondencyjnego. W przypadku podwójnej rejestracji pracy, zgłoszenia będą usuwane. Maksymalna liczba autorów wystąpienia/posteru nie może przekraczać 3 osób. W uzasadnionych przypadkach prosimy o kontakt pod adresem: kontakt@sympozjum-eskulap.pl

Dla każdego ze zgłaszanych tematów prezentacji (wystąpienie/poster) należy każdorazowo uzupełnić niniejszy formularz (jeden temat = jedno wypełnienie formularza).
W przypadku streszczeń rozdziałów do monografii należy je, wraz z pełną treścią rozdziału, przesłać na adres mailowy kontakt@sympozjum-eskulap.pl (rozdziałów do monografii nie należy rejestrować za pomocą niniejszego formularza).

Po rejestracji nie ma możliwości edycji zgłoszonych treści – prosimy o skrupulatne sprawdzenie wprowadzanych danych.

Rejestracji tematów można dokonać w terminie podanym na stronie www.sympozjum-eskulap.pl

W przypadku pytań bądź wątpliwości zachęcamy do bezpośredniego kontaktu mailowo kontakt@sympozjum-eskulap.pl lub telefonicznie +48 733 933 416.
Dane kontaktowe Autora Korespondencyjnego
Podane dane sa niezbędne do przyjęcia i rejestracji pracy, a także będą wykorzystane do kontaktu z Autorem Korespondencyjnym w celu potwierdzenia przyjęcia zgłoszonego tematu wystąpienia.
Pan/Pani
Clear selection
Imię i nazwisko *
Tytuł/stopień naukowy
Np. inż., mgr, dr itp.
Adres e-mail Autora Korespondencyjnego *
Numer telefonu
Podanie numeru telefonu jest opcjonalne i dobrowolne, jednak wysoce rekomendowane. Kontakt telefoniczny jest wykorzystywany zawsze, gdy konieczna jest szybka wymiana informacji. Numer telefonu może zostać wykorzystany wyłącznie w celu kontaktu w związku z uczestnictwem w Konferencji.
Rejestrowana praca to abstrakt *
Szczegóły na temat form publikacji pracy dostępne są na stronie www.sympozjum-eskulap.pl
Dane dotyczące treści abstraktu
Imiona i nazwiska wszystkich autorów, adresy email, afiliacje oraz www jednostek *
Informacje według poniższego wzoru zostaną opublikowane w książce abstraktów, dlatego prosimy o uważne wypełnienie. Wzór: 1. Jan Kowalski, e-mail: jan.kowalski@tygiel.pl; Studenckie Koło Naukowe Trendów Filozoficznych, Wydział Gospodarki Myślą, Uniwersytet Zdrowego Rozsądku, www.uniersytet.pl; 2. Anna Kowalska, e-mail: anna.kowal@omlet.pl; Zakład Inżynierii Piktogramów, Wydział Kaligrafii, Uniwersytet Poprawnej Polszczyzny, www.takiejstrony.niema
Imię i nazwisko osoby (lub osób) prezentujących temat *
W tym polu wpisujemy wyłącznie imiona i nazwiska. Osobą prezentującą może być wyłącznie czynny uczestnik Konferencji będący współautorem pracy. W przypadku większej liczby autorów, ich dane należy rozdzielić przecinkiem.
Tytuł w języku polskim *
Tytuł w podanej formie zostanie umieszczony w harmonogramie i książce abstraktów. Prosimy nie pisać całego tytułu wielkimi literami.
Tytuł w języku angielskim *
Tytuł w podanej formie zostanie umieszczony w książce abstraktu. Prosimy nie pisać całego tytułu wielkimi literami.
Abstrakt w języku polskim *
• długość jednego abstraktu to 1000 do 1500 znaków ze spacjami • abstrakt powinien zostać napisany w formie bezosobowej i aspekcie dokonanym • abstrakt nie powinien zawierać bibliografii • abstrakt w podanej formie zostanie umieszczony w książce abstraktów
Abstrakt w języku angielskim *
• długość jednego abstraktu to 1000 do 1500 znaków ze spacjami • abstrakt powinien zostać napisany w formie bezosobowej i aspekcie dokonanym • abstrakt nie powinien zawierać bibliografii • abstrakt w podanej formie zostanie umieszczony w książce abstraktów
Sekcja tematyczna *
Oświadczenie
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami Regulaminu VII Ogólnopolskiego Sympozjum Biomedycznego ESKULAP i przyjmuję jego postanowienia bez zastrzeżeń. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy