Prihláška na online kurzy k Aspergerovmu syndrómu: Ako pracovať s deťmi s AS, Prevencia a zvládanie problémového správania
Online kurzy ponúkame vo forme priamych online stretnutí s lektorkou alebo dištančnou formou. Online kurz pozostáva z troch trojhodinových stretnutí 16.9., 23.9. a 30.9. v čase od 17:00 do 20:00. Druhou možnosťou je dištančná forma, kde prihlásení účastníci stretnú na hodinovom úvodnom stretnutí a potom dostanú k dispozícii sadu videí s rovnakým obsahom, ktoré si budú môcť pozrieť v čase, ktorý im vyhovuje. Termíny kurzov sú v prihláške. Videá budú mať účastníci k dispozícii na pozretie 30 dní.

Na sledovanie kurzu nie je potrebné si inštalovať žiadnu aplikáciu, kurz prebieha cez G Suite/ Google Meet, ktoré je spojené s gmailom. Videá pre dištančný kurz sú uložené na našej webovej stránke kde dostanete prístupové heslo do zamknutej sekcie.

Obsah kurzu Ako pracovať s deťmi s AS:
Prvé stretnutie: Aké sú deti a mladí ľudia s Aspergerovým syndrómom? Aké sú ich potreby a prečo reagujú tak, ako reagujú?
Ako s nimi pracovať doma a v škole? Ako ich podporovať aby mohli rozvinúť svoj potenciál? Akú úlohu hrá v našej práci s nimi vzťah?
Druhé stretnutie: Ako predchádzať preťaženiu v zmyslovom vnímaní alebo sociálnej oblasti? ako upraviť prostredie a fungovanie v škole? Na druhom stretnutí budeme pracovať aj s konkrétnymi príkladmi z praxe účastníkov, ktoré si pripravia medzi stretnutiami
Tretie stretnutie: Ako riešiť sociálne situácie, ako pracovať s emóciami a ako sa pripraviť na dospelosť? V čom sú dospelí AS odlišní ako deti a ako sa môžu uplatniť?

Obsah kurzu Prevencia a zvládanie problémového správania - iba online v termínoch 20.9., 27.9. a 11.10. 2021 v čase od 17:00 do 20:00. Kurz pozostáva z troch stretnutí v uvedených termínoch. Podmienkou účasti je absolvovanie kurzu Ako pracovať s deťmi s AS.
Obsah kurzu:
Aké sú príčiny problémových situácií v komunikácii s deťmi s AS , ADHD a pod.?
Môže byť vzťah a rešpektujúca komunikácia základom predchádzania problémového správania?
Aké konkrétne techniky môžeme používať na rôzny typy situácií? Ako pracovať na sebe a svojich hraniciach, aby sme ich vedeli správne komunikovať? ako učiť naše deti novým modelom správania?
Kurz obsahuje praktické návody a postupy na riešenie problémových situácií a predchádzanie stresového správania u detí s AS, ADHD a inými formami neurodiverzity. Problémové situácie u týchto detí vyžadujú systematickú snahu zo strany dospelých, tvorbu návodov a modelov pre vhodné reakcie, ale aj prácu na sebe samom. Bude zameraný aj na riešenie konkrétnych situácií zo života a praxe účastníkov.

O svoje skúsenosti sa podelí psychologička Viera Hincová, matka dospelej dcéry s AS, ktorá pôsobí ako lektorka kurzov o AS 7 rokov, k témam problémového správania, ľudských práv a inklúzii od roku 2001.

Po absolvovaní kurzu získate potvrdenie o účasti. Prosím, vyplňte všetky údaje v prihláške, aj tie, ktoré nie sú označené ako povinné, okrem tých, ktoré sa Vás netýkajú, napr. ak nežiadate faktúru tak nevyplníte fakturačné údaje.

Cena kurzu je 45 eur/ osoba za online kurz a 35 EUR/osoba za dištančný kurz. Výhodou online kurzu je možnosť kladenia otázok a riešenia konkrétnych situácií z praxe účastníkov. Svoju voľby vyznačte v prihláške. Kurz Prevencia a zvládanie problémových situácií je v cene 50 Eur/osoba.

Účastnícky poplatok vo uvedenej výške prosíme uhradiť na číslo účtu A Centrum vo FIO banka, a.s. SK0583300000002001281499, VS 160921

Prijatie prihlášky potvrdzujeme priebežne mailom, ku ktorému priložíme v prípade záujmu aj faktúru, link na online kurz dostanete najneskôr 24 hodín pred termínom konania. Podmienkou je uhradenie účastníckeho poplatku.

V prípade otázok volajte p. Hincová, 0905 541 260, alebo píšte na acentrum@yahoo.com

Pre každého účastníka je potrebné vyplniť prihlášku osobitne vzhľadom na potrebu súhlasu so spracovaním osobných údajov. Za pochopenie ďakujeme


Email *
Meno *
Priezvisko *
Titul/y *
Želáte si dostať potvrdenie o účasti? *
Required
Telefónne číslo
Adresa, vrátane PSČ *
Organizácia (zamestnávateľ - len ak Vás vysiela na kurz)
Moje zaradenie ( ak sa zúčastňujete ako súkromná osoba napíšte vzťah k osobe s AS) *
Fakturačné údaje (Názov a adresa, IČO, DIČ, č.u.) ak požadujete faktúru
Prihlasujem sa na kurz(y)
Súhlas so spracovaním osobných údajov *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy