WEBINÁR - Zvládanie záťažových situácii u pedagógov
V pomáhajúcich profesiách, ktorými sú aj pedagógovia, sa veľmi často stretávame s prejavmi vyhorenia z dôvodu zvýšenej miery stresu a záťažových situácií. V rámci online webinára Vám poskytneme informácie o osobnostných vlastnostiach pedagógov, ktoré môžu byť v niektorých prípadoch rizikovým faktorom negatívneho prežívania, prejavmi vyhorenia ale taktiež aj typmi, ako správne a efektívne relaxovať.

Webinár je vhodný pre pedagogických pracovníkov a ďalších záujemcov z radov pomáhajúcich profesií.

Dátum: 26.11.2020 (štvrtok)
Čas: 14.30 hod.
Lektorka: Mgr. Monika Dutko Hasaralejková
Email address *
Meno a priezvisko, Titul *
Škola (presný názov s adresou): *
Vaša funkcia: *
Osobné údaje dotknutých osôb budú spracúvané na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie nájdete na http://kpppke.eu/ochrana-osobnych-udajov/. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy