Kje je prostor v Novem mestu? UPORABNIKI
KJE JE PROSTOR v NOVEM MESTU?
Že kratek sprehod po mestnem jedru Novega mesta pokaže na zaskrbljujoče stanje vedno večjega števila praznih prostorov, ki siromašijo mestno jedro z vse manjšo ponudbo aktivnosti, storitev in produktov za njegove meščane in obiskovalce. Na drugi strani je vse več organiziranih skupin in ustvarjalcev, ki želijo delovati, a kot oviro navajajo manko dostopnega in finančno dosegljivega prostora. Projekt »Kje je prostor?« opozarja na neizkoriščen prostorski potencial mesta, na neizkoriščen potencial ljudi, ki brez prostora ne morejo polno delovati, ter na neizkoriščen potencial skupnosti, če ta nima priložnosti sodelovati.

Zakaj projekt »Kje je prostor«?
Namen projekta je opozoriti širšo lokalno skupnostna problematiko vse večjega števila praznih prostorov
v centru Novega mesta ter spodbuditi njihovo začasno rabo za obdobje enega meseca. Projekt želi povezati lastnike praznih prostorov, potencialne uporabnike teh prostorov ter obiskovalce/odjemalce nove ponudbe v mestu (lokalno skupnost).
Seveda si želimo, da bi posledično prinesel tudi trajnejša sodelovanja med lastniki poslovnih prostorov in novimi potencialnimi najemniki ter obogatil obstoječo ponudbo mestnega jedra. Projekt predstavlja priložnost za oživitev mestnega jedra, ki zaradi vse več praznih prostorov izgublja pomembnost za meščane.S tem se tudi razširja začasni javni prostor za sodelovanje, povezovanje in soustvarjanje različnih skupin in posameznikov. S projektom želimo v Novo mesto vnesti novo dogajanje ter prekiniti začaran krog centra mesta, kjer ni ponudbe, posledično ni
ljudi, torej tudi ni kupcev in spet zato ni dejavnosti…

Kako poteka sodelovanje?
Prostori bodo za maksimalno en mesec brezplačno ponujeni ustvarjalcem, skupinam ali posameznikom, ki jim je zaradi visokih stroškov najemnin sicer onemogočeno delovanje. Na eni strani tako vabimo vse lastnike trenutno praznih poslovnih prostorov,da podprejo projekt ter ponudijo svoj prostor v začasno rabo za želeno obdobje trajanja v sklopu projekta (15.4. do 15.5.2017). Na drugi strani se bodo lahko zainteresirane skupine in posamezniki prijavili za sodelovanje z aktivno predstavitvijo svoje ponudbe. Prednost pri izboru imajo uporabniki, ki s svojo dejavnostjo bogatijo mesto in ki imajo interes dolgoročnega najema. Oprema sama nagovarja k ustvarjalnosti; glede na svoje potrebe jo sestavljajo ustvarjalci sami. Tako se lahko vsak prostor spreminja tako, da zadosti potrebam in pomaga generirati aktivnost (atelje, izložba, razstavišče, delavnica,pisarna, prostor za pogovore, sodelovanje ...) Tako lastniki prostorov kot začasni najemniki svoje sodelovanje
v projektu potrdijo z izpolnjenim kratkim vprašalnikom in podpisano izjavo o sodelovanju.

Kakšne aktivnosti bodo potekale v praznih prostorih?
Projekt je odprt za vse potencialne sodelujoče ustvarjalce, posameznike, skupine, organizacije…,ki bi želeli prostor uporabljati za opravljanje svoje dejavnosti oziroma srečevanja in te možnosti zaradi finančne nedosegljivosti prostorov doslej niso imeli.

Točen nabor aktivnosti je odvisen od izkazanega interesa potencialnih najemnikov,naj pa naštejemo le nekaj izmed možnih:

• Izobraževalne delavnice
• Delavnice ročnih spretnosti
• razstavni prostor - delavnica ustvarjalca (šivilija,kermičar, ročne spretnosti, popravljalec koles...)
• galerija, razstavni prostor
• Literarni večeri, predavanja
• Predstavitev društev in izvajanje njihovih aktivnosti
• Izložbena prodajalna lokalnih umetnikov (pop-up store)
• …

Seveda pa lahko vsak lastnik prostora prek vprašalnika izrazi svoje želje oziroma omeji uporabo za določene aktivnosti. Slednje bodo torej odvisne od želja lastnikov in interesov začasnih najemnikov, v projektni skupini pa si želimo čim bolj raznovrstne ponudbe in vključevanja vseh starostnih skupin.

Kdaj bo potekal projekt?
Aktivnosti projekta tečejo že od prve polovice letošnjega leta, začasna raba prostorov pa bo potekala od 15.4. do 15.5.2017.

Kako potrdim sodelovanje?
Ne glede, ali ste lastnik praznega prostora ali potencialni najemnik, svoje sodelovanje prijavite z izpolnitvijo
vprašalnika za UPORABNIKE ali LASTNIKE, ki ga najdete na spletni strani projekta www.nevladnik.info oziroma natančneje na povezavi: http://www.nevladnik.info/si/novice/?id=15628
Vprašalnik izpolnite in ga elektronsko oddajte.

Dodatne informacije : LASTNIKI: blazhabjan@yahoo.com, 031/671-946 (Blaž Habjan), UPORABNIKI: drpdnm@gmail.com, 031/358-143 (Maja Žunič Fabjančič).

Zakaj sodelovati?
• Možnost srečanja s potencialnimi novimi najemniki.
• Ureditev prostora (čiščenje, osvežitev).
• Programska zapolnitev prostorov in vzdrževanje sta veliko cenejša kot fizična prenova prostorov.
• Prazni prostori na dolgi rok povzročajo škodo znotraj hiše: pokanje cevi, zastajanje vode,..
• Nezasedeni prostori povzročajo škodo v zunanjosti hiše: vandalizem, smetenje, zanemarjenost, plevel in listje.

Ime in priimek potencialnega najemnika (oz. ime društva, organizacije...)
Your answer
Kontaktna oseba (ime in priimek)
Your answer
Kontakti (e-naslov in telefonska številka)
Your answer
Kratek opis vaši dejavnosti (kdo, kaj, komu...)
Your answer
Ste pripravljeni prostor deliti z drugimi uporabniki v primeru, da se vaše dejavnosti dopolnjujejo?
Zakaj želite postati začasni uporabnik prostorov?
Your answer
Zakaj želi imeti ta prostor vas in kakšno osvežitev prinašate mestnemu središču?
Your answer
Kakšen prostor potrebujete za vaše aktivnosti (oprema, pohištvo, velikost prostora...)
Your answer
Kako dolgo bi želeli uporabljati prostor?
Kako dolgo bi želeli uporabljati prostor?
Če ste v prejšnjem vprašanju odgovorili Drugo označite termin/e oz. datum/e uporabe prostorov.
Okviren potek delovanja v prostoru, predlagane aktivnosti in kako bo delovanje v prostoru organizirano (okviren delovni čas oz. odprtost).
Your answer
IZJAVA UPORABNIKA PROSTORA Spodaj podpisani izjavljam, da sem pripravljen sodelovati v projektu "Kje je prostor v Novem mestu?" in sem seznanjen s pogoji začasne rabe prostorov. Nastale tekoče stroške uporabe v obdobju sodelovanja v projektu (elektrika, voda, ...)bom poravnal v celoti ali delno, če bo prostor v souporabi, kot najemnik pa bom odgovoren za morebitno nastalo škodo. Pomagal bom tudi pri urejanju prostora pred začetkom projekta (čiščenje, pospravljanje opreme, prostora...). Prostor bom vrnil v urejenem in funkcionalnem stanju. Vpišite ime in priimek.
Your answer
Datum in kraj
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service