แบบสำรวจความพึงพอใจ ต่อ การแจ้งข้อมูลการขาดเรียนของนักเรียนนักศึกษาผ่านเว็บไซต์วิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2561
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา 2561 โดย งานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย ในช่องว่างในแต่ละรายการประเมิน ตามระดับความคิดเห็นของท่าน // ออกแบบและพัฒนาระบบ โดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง //

Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบสำรวจ
*
ตอนที่ 2 รายการสำรวจความพึงพอใจต่อการแจ้งข้อมูลการขาดเรียนของนักเรียนนักศึกษาผ่านเว็บไซต์วิทยาลัยฯ
1. การประชาสัมพันธ์การแจ้งข้อมูลการขาดเรียนผ่านเว็บไซต์วิทยาลัยฯ *
ปรับปรุง
ดีมาก
2. การชี้แจงขั้นตอนวิธีการใช้ข้อมูลการขาดเรียนผ่านเว็บไซต์วิทยาลัยฯ *
ปรับปรุง
ดีมาก
3. การใช้โปรแกรมการแจ้งการขาดเรียนของนักเรียนนักศึกษาได้ง่าย *
ปรับปรุง
ดีมาก
4. สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการขาดเรียนของนักเรียนนักศึกษาได้รวดเร็ว *
ปรับปรุง
ดีมาก
5. ข้อมูลการขาดเรียนของนักเรียนนักศึกษามีความเป็นปัจจุบัน *
ปรับปรุง
ดีมาก
6. ข้อมูลการขาดเรียนของนักเรียนนักศึกษามีความน่าเชื่อถือ *
ปรับปรุง
ดีมาก
7. ข้อมูลการขาดเรียนของนักเรียนนักศึกษาครอบคลุมหลายวิชา *
ปรับปรุง
ดีมาก
8. ข้อมูลการขาดเรียนของนักเรียนนักศึกษามีความเป็นส่วนตัว *
ปรับปรุง
ดีมาก
9. ได้ทราบข้อมูลการขาดเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน *
ปรับปรุง
ดีมาก
10. สามารถนำข้อมูลการขาดเรียนฯไปใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกัน *
ปรับปรุง
ดีมาก
11. สามารถนำข้อมูลการขาดเรียนฯไปใช้ในการป้องกันปัญหา *
ปรับปรุง
ดีมาก
12. สามารถติดต่อสอบถาม ชี้แจงรายละเอียดต่างๆจากครูผู้สอน *
ปรับปรุง
ดีมาก
13. เสริมสร้างความร่วมมือที่ดีของภาคีเครือข่ายในการดูแลนักเรียนนักศึกษา *
ปรับปรุง
ดีมาก
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy