คลินิกให้คำปรึกษาด้านระเบียบวิจัยและสถิติขั้นสูง

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถลงชื่อเพื่อกำหนดนัดหมายเข้าพบ
รศ.วิจิตรา พลเยี่ยม ในวันอังคาร และพฤหัสบดี เวลา 17.00-18.00 น. ได้
โดยนัดหมายล่วงหน้า 1 วันทำการ
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question
  This is a required question