ĐĂNG KÝ CỘNG TÁC VIÊN DỊCH PHIM

Để hoàn thành việc đăng ký và trở thành cộng tác viên biên dịch của Dịch thuật Phạm Lữ Gia mời các bạn cung cấp đầy đủ thông tin cho chúng tôi theo biểu mẫu dưới.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Website: http://www.plg.com.vn
Hotline: 0909 964 389
Dịch thuật Phạm Lữ Gia rất hân hạnh được hợp tác với Quý Vị.
Chú ý đối với các cộng tác viên biên dịch và phiên dịch thì đăng ký ở 1 form khác
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question