แบบทดสอบจุดประสงค์ บทที่ 2
หน่วยที่ 2 เรื่อง องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
ชื่อ - สกุล
Your answer
ห้อง
Your answer
เลขที่
Your answer
1. ข้อใดคือข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์
2. ฮาร์ดแวร์ใดไม่จัดเป็นองค์ประกอบหลักของระบบคอมพิวเตอร์
3. อุปกรณ์ในข้อใดจัดเป็นอุปกรณ์หน่วยส่งออก
4. ข้อใดอยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง
5. อุปกรณ์ในข้อใด จัดเป็นอุปกรณ์หน่วยความจำรอง
6. ข้อมูลที่ผู้ใช้บันทึกไว้ อยู่ในอุปกรณ์ใด
7. ถ้าข้อมูลที่รับเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ในรูปของเสียง อุปกรณ์ที่ใช้ในหน่วยรับข้อมูล และหน่วยแสดงข้อมูล คือข้อใด
8. แผงวงจรหลัก คือ ข้อใด
9. ข้อใดเป็นที่เก็บข้อมูลขนาดเล็กที่สุด
10. "RAM" คือ หน่วยความจำสำหรับเก็บข้อมูลและคำสั่ง เป็นหน่วยความจำที่สามารถเก็บข้อมูล และคำสั่งจากหน่วยใดที่ส่งเข้ามา
11. เมนบอร์ดรุ่นใดที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน
12. บัสชนิดใดที่รับส่งข้อมูล เพื่อการแสดงผล
13. ข้อใดถูกที่สุดสาหรับหน้าที่ของชิปเซ็ต North Bridge
14. ข้อใดถูกที่สุดสาหรับหน้าที่ของชิปเซ็ต South Bridge
15. ข้อใดเป็นหน้าที่ของชิปรอมไบออส
16. อุปกรณ์ใดรวมกับแผงวงจรหลัก เรียกว่า onboard
จากรูป ตอบคำถามข้อ 17
17. จากรูป เป็นชื่อเรียกของอุปกรณ์ใด
จากรูป ตอบคำถามข้อ 18-19
18. อุปกรณ์ข้างบน มีชื่อตามข้อใด
รูปนี้คือเมนบอร์ด ใช้ตอบคำถามข้อ 19-20
19. หากนำรูปอุปกรณ์ข้อ 18 มาใส่ที่เมนบอร์ดข้อ 19 จะต้องใส่ตรงหมายเลขใด
20. จากรูปเมนบอร์ด หมายเลข 4 และหมายเลข 7 คือ ข้อใด
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service