Dobrovoľníci pre pomoc s nákupmi v Banskobystrickom kraji
BBSK za pomoci externých spolupracovníkov a dobrovoľníkov bude koordinovať pomoc ľuďom, ktorým do života zasiahli preventívne opatrenia proti šíreniu COVID-19.
Meno a priezvisko *
Your answer
Vek: *
Telefónne číslo: *
Your answer
Email:
Your answer
Konto na Facebooku:
Obec/mesto/región, kde viem dobrovoľnícky pôsobiť: *
Your answer
V ktorej oblasti sa vidím? (zaškrtnite aj viac) *
Required
Your answer
Môžem pri dobrovoľníckej činnosti šoférovať
Môžem pri dobrovoľníckej činnosti využívať vlastné auto
Boli ste v priebehu posledných 14 dní v zahraničí? *
Boli ste za posledných 14 dní v styku s človekom, ktorý má koronavírus, alebo podozrenie na koronavírus? *
Mali ste za posledných 14 dní zvýšenú teplotu, kašeľ alebo hnačkové ochorenie? *
Priestor na Vaše doplňujúce otázky :
Your answer
V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov Úradom Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, uvedených v tomto prihlasovacom formulári, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej inštitúcii za účelom uloženia do databázy záujemcov o dobrovoľnícku prácu. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané len pre štatistické účely. Vašu žiadosť o odvolanie súhlasu môžete zaslať na e-mailovú adresu riaditel@bbsk.sk alebo na adresu: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica. *
Ďakujeme za vyplnenie dotazníka. V najbližších dňoch Vás budeme telefonicky kontaktovať. Prosíme o strpenie, keďže celý systém iba rozbiehame.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy