Arkkitehtikillan huomionosoitukset
Ehdota tällä lomakkeella kiltayhteisössä ansioitunutta ja hyvää henkeä killassa edistänyttä tahoa, joka mielestäsi ansaitsisi toiminnastaan tunnustusta. Huomionosoitustoimikunta tekee ehdotusten pohjalta esityksen henkilöistä, jotka palkitaan tulevassa Wähäjoulussa.

Killan huomionosoituksia jaetaan tänä vuonna kolmen eri tasoisia:

1. Korkeimpana tunnustuksena kilta kutsuu uusia kunniajäseniä valmistuneiden joukosta. Kunniajäsenyyden toivotaan sitovan killan aktiivisia alumneja kiltaan, ja toisaalta luovan killalle yhteyttä myös työelämässä ansioituneisiin henkilöihin.

2. Killan ansiomerkki myönnetään pitkäjänteisesti killan parissa tehdystä työstä tai erityisistä ansioista kiltayhteisössä.

3. Kiltahenkimerkki myönnetään hyvää fiilistä levittäneelle tai omalla toiminnallaan esimerkkiä näyttäneelle kiltalaiselle.

***

Suggest with this form people in the guild community who is distinguished and has created good spirit, who you feel deserves to be acknowledged for their activities. The acknowledgement committee makes a proposal on the basis of the suggestions of those who will be acknowledged in the upcoming Wähäjoulu, AK’s annual ball.

The guild is giving out acknowledgements in three tiers this year:
1. As the highest acknowledgement, the guild invites new honorary members from alumni. Honorary membership hopefully will tie active alumni to the guild, and hopefully also creates connections to people who have merits from their professional life.

2. The guild’s medal of honor is awarded to people who have been working for the guild in the long-term, or with special merits in the guild community.

3. The mark of guild spirit is given to a guild member who has been spreading good spirit or shown a good example with their actions.
Ehdotus huomionosoituksen saajaksi / Suggestion to receive acknowledgement *
Minkä huomionosoituksen tämä henkilö ansaitsisi? / Which acknowledgement are you suggesting this person for? *
Perustelut / reasoning *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy