Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wierzbica- ankieta dla mieszkańców

W związku z prowadzonymi pracami nad „Planem gospodarki niskoemisyjnej” zachęcamy wszystkich do wypełnienia ankiety. Państwa udział będzie miał aktywny wkład w tworzenie strategii racjonalnego gospodarowania energią oraz przyczyni się do pozyskania funduszy zewnętrznych oraz rozwój gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Wierzbica.
Wypełnienie niniejszej ankiety ma charakter anonimowy i dobrowolny. (System rejestruje tylko jedną ankietę na jeden nr IP). Informacje za rok 2014.

  Captionless Image

  1. Informacje ogólne

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question

  2. System ciepłowniczy budynku / lokalu

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  3. Zużycie paliw w lokalu mieszkalnym (w roku 2014)

  Must be a number
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  This is a required question

  4. Charakterystyka posiadanych pojazdów (w roku 2014)

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  5. Potrzeby modernizacyjne

  ocieplenie ścian zewnętrznych
  ocieplenie dachu/stropodachu
  Please enter one response per row
  Wymiana okien
  Budowa/wymiana źródła ciepła do ogrzewania budynku
  Budowa/wymiana instalacji do przygotowania ciepłej wody
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  kolektory sloneczne
  fotowoltaika (produkcja energii elektrycznej ze słonca)
  kocioł na biomasę
  mała turbina wiatrowa
  pompa ciepła
  mikrobiogazownia
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image