Анкета "Културно наследство в миграция"


Здравейте!

Настоящата анкета се осъществява от учени от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН и има изцяло научни цели. Анкетата е анонимна и резултатите от нея ще бъдат използвани за научни анализи.
Не сте длъжни да отговаряте на всички въпроси, но ще сме ви благодарни, ако го направите!

Проучването се осъществява по проект "Културно наследство в миграция: модели на консолидация и институционализация на българите в чужбина", финансиран от Фонд "Научни изследвания" към МОН през 2014 г.

Посетете и нашата фейсбук страница www.facebook.com/migrant.heritage.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question