แบบสอบถามเว็บไซต์ TWNE
ความคิดเห็นของท่านเพื่อนำไปปรับปรุงเนื้อหา รูปลักษณ์ ของ เว็บไซต์ค่ะ
ท่านรู้จักเว็บไซต์เครือข่ายได้อย่างไร *
Required
โปรดระบุระดับความพึงพอใจของท่าน จากมากที่สุด (5) ไปถึงน้อยที่สุด (1) *
5
4
3
2
1
รูปแบบเว็บไซต์ (ภาพ การจัดวาง สีสัน ขนาดตัวอักษร)
บทความในเว็บไซต์ (หลากหลาย ทันสมัย ตรงความสนใจ)
การเปิดดูบทความต่าง ๆ (ความเร็ว ความชัดเจน)
ประโยชน์ที่ได้รับ (ส่วนตัว การทำงาน ความรู้ทั่วไป)
การค้นทางบทความที่ต้องการ
ท่านชอบอ่านบทความชนิดไหน
ข้อคิดเห็นอื่น ๆ *
ชื่อผู้ตอบ (ท่านเลือกไม่ตอบก็ได้)
สื่อโซเชียลที่ท่านใช้ เช่น Line, WhatsApp, Messenger (โปรดระบุ)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service