แบบฟอร์มสมัครอบรมสัมนาเชิงปฎิบัติการ "หลักการและเทคนิคการใช้เครื่องสเปกโตรมิเตอร์เอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์ระดับไมโคร(Micro-XRF)"
โดยความร่วมมือของ บริษัท แอบโซเทค จำกัด และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้อง 4104 อาคารวิทยาศาสตร์ 4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม วันที่ 21และ 22 กุมภาพันธ์ 2562

-วันที่ 21 ก.พ. จะเป็นการบรรยาย Micro-XRF และสาธิตทางด้านวัสดุศาสตร์ (Meterial science)
-วันที่ 22 ก.พ. จะเป็นการบรรยาย Micro-XRF และสาธิตทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological science)

**การสัมมนาครั้งนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

Email address *
ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
เพศ
ตำแหน่งทางวิชาการ
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสะดวก *
Your answer
วุฒิการศึกษา
หน่วยงานที่สังกัดหรือศึกษา *
Your answer
วันที่ต้องการเข้าอบรมสัมนา *
อาหารกลางวัน
ข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักการหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service