ลงทะเบียน - รับข่าวสารการประชาสัมพันธ์สำหรับผู้สนใจศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2561
*** คำชี้แจง
1. ให้น้องๆ นักเรียน นิสิต/นักศึกษา ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก กรอกข้อมูลให้ชัดเจนและครบถ้วน
2. แบบลงทะเบียนนี้สำหรับนักเรียน และผู้สนใจที่จะศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
3. แบบลงทะเบียนนี้ไม่ใช่การสมัครเข้าศึกษาต่อ แต่เป็นลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561
4. ผู้ลงทะเบียน จะได้รับข้อมูลการรับสมัครนิสิตผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ ไปรษณีย์ E-mail Line โทรศัพท์ และ SMS เป็นต้น ทั้งนี้ คณะฯ จะเป็นผู้พิจารณาส่งข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ
ชื่อ-นามสกุล
Your answer
กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา
สาย/สาขาวิชา/หลักสูตร
โรงเรียน/มหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา
Your answer
สนใจศึกษาต่อในระดับ
หลักสูตรที่สนใจ ในระดับปริญญาตรี
เลือกได้มากกว่า 1 หลักสูตร
หลักสูตรที่สนใจ ในระดับปริญญาโท
หลักสูตรที่สนใจ ในระดับปริญญาเอก
ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิต
Your answer
เบอร์โทรศัพท์
Your answer
Email:
Your answer
ID line
Your answer
ยืนยันการกรอกข้อมูล
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms