Koliko poznajete svoja prava u oblasti komunalnih usluga
Istraživanje se sprovodi u okviru realizacije aktivnosti Asocijacije potrošača Srbije - APOS kao saradnika na implementaciji projekta „Vojvodina u procesu EU integracija“ finansiranog od strane Fonda za otvoreno društvo - FOD
Kojoj starosnoj grupi pripadate? *
Da li znate šta su usluge od opšteg ekonomskog interesa? *
Ugroženi potrošači su u smislu Zakona o zaštiti potrošača definisani kao *
Obavezna Savetodavna tela i Komisija za reklamacije kod davaoca usluga od opšteg ekonomskog interesa čine *
Ukoliko reklamiram postojanje ili visinu obaveze iz računa za jedan mesec, ali nastavljam da uplaćujem naredne račune dok traje spor, davaoc usluga od opšteg ekonomskog interesa .... *
Davaocima usluga je zabranjeno da ovlaste drugo lice da vam se obraća bez vaše saglasnosti radi ostvarivanja potraživanja iz ugovora? *
Imam pravo da raskinem ugovor o pružanju usluga od opšteg ekonomskog interesa ako se ne slažem sa promenom cene ili tarife, kao i izmenom ugovora ili kvaliteta pruženih usluga? *
Da li ste se obraćali udruženjima potrošača za pomoć u rešavanju komunalnih problema? *
Sa kojim od navedenih usluga od opšteg ekonomskog interesa ste imali negativna iskustva?
Da li ste sa nekim od gore navedenih imali pozitivna iskustva? Ukoliko DA, molimo navedite
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.