Formularz adopcji

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a whole number
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Zobowiązuję się do regularnego pokrywania kosztów utrzymania dziecka i jego nauki w szkole podstawowej (lub nauki zawodu), przez podany okres w równowartości 15 USD miesięcznie za dziecko. Kwotę tę będę rewaloryzować wraz ze zmianą kursów walut. Przelewów należy dokonywać z dopiskiem „adopcja serca”.