Geriye Dönük SGK Teşvik Analizi
Lütfen formu dikkatlice okuyunuz, sorulara dikkatlice cevaplayınız. Vereceğiniz cevaplar İşletmenizin geriye dönük SGK teşvik tutarının hesaplanmasında önem teşkil edecektir. Vereceğiniz cevaplara göre teşvik tutarınız artacak veya azalacaktır.

Sorulara vereceğiniz cevaplara göre teşvik tutarınız daha doğru hesaplanacak, çalışmalarımızın doğruluk oranı yüksek olacaktır.

İşbirliğiniz için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Bülent Fidan, SMMM
FCS Fidan Consulting & Strategy

Konu ile ilgili yardım almak, soru sormak için bize ulaşabilirsiniz.

0216 599 0090
bfidan@fidanconsulting.com

İşletmenizin Ünvanı *
Your answer
Adınız Soyadınız *
Your answer
GSM Numaranız *
Your answer
E-mail adresiniz *
Your answer
İşletmenizin kuruluş tarihi? *
MM
/
DD
/
YYYY
İmalat sektöründe mi faaliyet gösteriyorsunuz? *
Geçmişte SGK prim borunuz var mıydı? *
Şu anda SGK prim borcunuz var mı?
Bu güne kadar SGK ile bir ihtilaf yaşadınız mı? *
Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı, Primler yasal süresi içinde ödenmeli, Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmamalı, Borcu varsa, bu borçlar yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olmalı, Yapılandırılmış/taksitlendirilmiş borçların zamanında ve düzenli bir şekilde ödenmesine devam edilmeli, Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalı, Sahte sigortalı bildiriminde bulunulmamalı.
Hangi ilde faaliyet gösteriyorsunuz? *
51 il ile Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde faaliyet gösteren özel sektör işverenleri için öncelikle prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde 5 puanlık indirim, ardından prime esas kazanç alt sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde 6 puanlık indirim sağlanmaktadır.
Your answer
Yurt dışında çalıştırılmak üzere personel istihdam ettiniz mi? *
Özel sektör işverenlerinin yurt dışındaki iş yerlerinde çalıştırılmak üzere yurt içinden götürülen/gönderilen sigortalıları için uygulanan bu indirim kapsamında, sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan genel sağlık sigortası primlerinin işveren hissesinin 5 puanlık kısmı Hazine tarafından karşılanmaktadır.
Yatırım teşvik belgeniz var mı? *
Prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin; işveren hisselerinin tamamına veya Bakanlar Kurulunca istatistiki bölge birimleri sınıflandırması, kişi başına düşen milli gelir veya sosyoekonomik gelişmişlik düzeyleri dikkate alınmak suretiyle belirlenen illerde işveren hisseleri ile birlikte sigortalı hisselerinin tamamına kadar olan kısmı Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanmaktadır.
Geçmişte İŞKUR'dan işsizlik ödeneği almakta olan bir kişiyi işe aldınız mı? *
Kapsama giren sigortalı için, işsizlik ödeneğine hak kazandığı süre boyunca prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan kısa vadeli sigorta primlerinin %1’i ile uzun vadeli sigorta primleri ve genel sağlık sigortası priminin tamamı, kalan işsizlik ödeneği süresince İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.
İşletmenizde işbaşı eğitim programı uyguladınız mı? *
Türkiye İş Kurumu tarafından 31/12/2017 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanları üç ay içinde işe alan özel sektör işverenlerine işe aldıkları bu sigortalılar için, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sigorta primi işveren payının tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına imkân sağlanmıştır.
Çalışanlarınız arasında engelli çalışan var mı? *
Özel sektöre ait iş yerlerinde çalıştırılan engelli sigortalıların, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hisselerinin tamamının Hazinece karşılanması sağlanmıştır.
İşletmeniz Teknoparkta mı? Veya Ar-Ge / Tasarım Merkezi statüsündemi? *
Teknopark, Ar-Ge/Tasarım ve destek personeli ile 4691 sayılı Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden muaf olan personelin; ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, 31/12/2023 tarihine kadar Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanmaktadır.
Kültür Yatırım Belgesi sahibi misiniz? *
Kültür Yatırım Belgesi almış olan işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin 3 yıl boyunca %50’si, Kültür Girişim Belgesi almış işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların ise prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin 7 yıl boyunca %25’i, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanmaktadır.
Sorularımız bitmiştir, lütfen GÖNDER butonuna basınız, teşekkür ederiz. Cevaplarınız uzmanlarımız tarafından değerlendirilecek, gerektiği takdirde sizlerle tekrar irtibata geçilecektir.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of bfidan.