ฟอร์มรับสมัครนักเรียน ม.4
ให้กรอกข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด
อีเมล *
ตัวอย่าง apiwat@gmail.com (ถ้านักเรียนไม่มีอีเมล ให้ใช้อีเมลของผู้ปกครองก็ได้)
Your answer
คำนำหน้า *
ชื่อ *
Your answer
นามสกุล *
Your answer
เลขประจำตัวประชาชน *
Your answer
อายุ *
Your answer
เกิดวันที่ *
MM
/
DD
/
YYYY
จังหวัดที่เกิด *
Your answer
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ *
Your answer
หมู่ที่
Your answer
ถนน
Your answer
บ้าน
Your answer
ตำบล *
Your answer
อำเภอ *
Your answer
จังหวัด *
Your answer
รหัสไปรษณีย์ *
Your answer
โทรศัพท์มือถือ *
Your answer
บิดาชื่อ *
Your answer
บิดาอายุ *
Your answer
อาชีพบิดา *
Your answer
มารดาชื่อ *
Your answer
มารดาอายุ *
Your answer
อาชีพมารดา *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ของบิดาหรือมารดา หรือผู้ที่ใกล้ชิดที่ติดต่อได้ *
Your answer
จบชั้น ม.3 จากโรงเรียน *
Your answer
ตำบล *
Your answer
อำเภอ *
Your answer
จังหวัด *
Your answer
ผลการเรียนเฉลี่ย *
Your answer
ความสามารถพิเศษ
Your answer
โรคประจำตัว (ถ้ามี)
Your answer
การเลือกแผนการเรียน *
หลักฐานที่จะนำมาแสดงในวันรายงานตัว *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy