Enkät för Svensk Vit Älghund
Vissa frågor kommer inte att vara aktuella för er hund, hoppa bara över dessa frågor.
Om ni redan fyllt i enkäten bortse från detta mail.

Vita Älghundsklubben i Sverige och Norge har i samråd med SÄK och SKK gjort en enkät för se hur
hälsotillståndet och jaktliga egenskaper ser ut inom rasen. Det är VIKTIGT att så många som möjligt svarar på vår enkät, både friska
som sjuka hundar. Rasen är nu så liten och avelsbasen så låg att den troligen inte kommer att överleva över
tid om ingenting görs för bibehålla våra fina hundar.

TACK för din medverkan, den är viktig!

/Styrelsen och Avelsrådet för Svensk Vit Älghund

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Hundens födelseår? *
Kön *
Required
Hundens  namn (frivillig info)
Hundens registeringsnummer (frivillig info)
E-post (frivillig info)
Lever din hund idag? *
Required
Om hunden inte lever längre, hur gammal blev den?
Vad var orsaken till att den dog/blev avlivad?
Ange i fritext förklaring till svaret på föregående fråga.
 Hur bedömer du hundens allmäntillstånd? *
Hudproblem. Har din hund haft upprepade eller långvariga hudproblem/klåda? *
Required
Om ja, vid vilken ålder debuterade problemen?
Hur visade sig problemen i huden? Vilka symptom?
Om du svarade annat, ange vad i fritext
Har en utredning av hudproblem gjorts av veterinär?
Clear selection
Har hudproblemen visat sig vara orsakade av hudinfektioner
Clear selection
Orsak? exempelvis Bakterier, Jästsvamp, Demodex
Har hudproblemen visat sig vara orsakade av allergi?
Clear selection
Orsak:
Har diagnosen fastställts genom hudtest?
Annan metod/Vilken?
Ögon. Har hunden haft problem med ögonen? *
Required
Ange eventuell diagnos:  
Är hunden ögonlyst hos veterinär? *
Om ja, ange ögonlysningsresultat:
Mag- och tarmproblem. Har din hund ofta problem med mage och/eller tarm? *
Required
Om ja, vilket/vilka problem?
Har ni varit tvungna att besöka veterinär för detta?
Om ja, vilken diagnos ställdes?
Infektioner. Har din hund upprepade infektioner? *
Required
Om ja, i så fall vilken typ av infektion?
Krampanfall, epilepsi.  Har hunden någon gång haft någon (lindrigare eller svårare) form av kramper eller anfall av epileptisk karaktär? *
Required
Om ja, beskriv hur detta yttrade sig och hur ofta (enstaka tillfälle, mindre än 1 gång/år, mer än 1 gång/år,  mycket ofta)?:
Vid vilken ålder började anfallen?
Tumörer. Har din hund fått diagnosen tumör/cancer? *
Required
Om ja, vilken/vilka?
Skelett och leder. Har hunden någon typ av rörelsestörning? *
Required
Om ja, vilken/vilka?
Har diagnosen fastställts av veterinär?
Är hunden HD röntgad? *
Required
Om ja, vilket resultat?..
Är hunden ED röntgad? *
Required
Om ja, vilket resultat?..
Får hunden någon typ av behandling p.g.a. av rörelsestörning? *
Required
Tänder. Har hunden alla tänder (42 st)? *
Captionless Image
Har hunden någon  tandsjukdom?                                                           *
Required
Om ja, vilken?.
Är din hund kastrerad? *
Required
Om ja, ange orsak:
Vid vilken ålder kasterades hunden?
Testiklar *
Required
Skendräktighet. Blir din tik skendräktig? *
Livmoderinflammation. Är tiken behandlad för livmoderinflammation?
Om ja, vid vilken ålder?
Fick hon sjukdomen i samband med:
Behandling?
Parning/valpning.  Har er tik haft något av följande problem?
Clear selection
Antal födda valpar vid senaste kullen?
Clear selection
Fördelning mellan antal levande och dödfödda valpar
Har valpar dött inom en vecka efter födseln?
Andra sjukdomar.  Om hunden haft andra sjukdomar, ange vilka. Ange också hundens ålder och behandling:
Jakt. Vilket vilt jagar ni? *
Required
Hur skulle du säga att sökmönstret är på din hund?
Clear selection
Vilket tempo håller din hund under söket i genomsnitt?
Clear selection
Hur lång är medelsökturen för din hund (färdad sträcka för hunden från det den lämnar dig tills den är åter)?
Hur lång tid i minuter är den söktur som leder till upptag i snitt?
Hur många upptag/säsong står fast på upptagsplatsen 90 min eller mer i %?
Hur många upptag/säsong står fast på upptagsplatsen 30-90 min i %?
Hur många upptag/säsong skenar direkt i upptaget?
Hur länge skäller din hund fast ståndskall innan den bryter?
Clear selection
Hur långt är ett medelförföljande av flyende älg för din hund utan att den får kontakt
Hur ofta i % ställer din hund om en flyende älg (stött av dig eller annan anledning)?
Hur många skall/min skäller din hund vid fast ståndskall i medeltal under hela älgarbetet?.
Hur ofta återkommer din hund till dig i % efter avslutat älgarbete?
Hur ofta måste du hämta din hund med bil efter avslutat älgarbete?
Kan du kalla in din hund under sökarbete?
Kan du kalla in din hund under fast ståndskall?
Jaktprov. Har ni startat på jaktprov? *
Required
Om ja, vilken typ?
Om nej, varför inte?
 Eftersök. Använder ni er hund till eftersök? *
Required
Är hunden godkänd eftersökshund? *
Required
Vilken typ av eftersök använder ni hunden mest till?
Avslutningsvis: Är du nöjd med ditt val av hundras? *
Inte alls
Mycket nöjd
Är din nästa hund en ny Svensk Vit Älghund? *
Required
Ge en kort motivering till ditt svar: *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy