Rychlá diagnostika Adrián Podskľan AP Solution pro ADAPTIVNÍ řízení
Tohle rychlé ohodnocení poskytuje okamžité informace o tom, jak je vaše společnost adaptivní prostředníctvím testování schopností ve dvou klíčových oblastech:

- Účinně a efektivně naplňovat správně zaměřený obchodní model.
- Schopnost měnit, inovovat a přizpůsobit se novému podnikatelskému prostředí.

Prostředníctvím této diagnostiky získate přehled o Vašich schopnostech jako se dokážete vyrovnat se současnými extrémně složitými a neustále rychle se měnícimi podmínkami podnikání na globalizovaném trhu. Abychom Vám pomohli identifikovat reálny potenciál pro zlepšení vaši společnosti, odpovězte prosím na naše otázky.

Buďte prosím při odpovědích upřímní s cílem objektivního posouzení vaší společnosti. Může být užitečné vyplnění hodnocení se skupinou zaměstnanců, nebo požádat jednotlivce o individuální vyplnění a porovnat vaše výsledné odpovědi. To vám ukáže různé vnímání při posouzení vaší společnosti.

Název Vaši společnosti: *
Your answer
Vaše jméno a příjmění: *
Your answer
Funkce, kterou zastávate ve Vaši společnosti: *
Your answer
Vaše e-mailová adresa: *
Your answer
Telefonické spojení na Vás: *
Your answer
Máme jasně definované vize a znalosti o tom, co zákazník požaduje. *
Máme strategii naplánovanou na 3 roky, která obsahuje obchodní cíle a úkoly pro každou funkční oblast a je v souladu v provozním modelem. *
Výkonnostní cíle jsou ve většině případu splňovány ( Výsledky prodeje jsou dle očekávání.) a naši zákazníci jsou spokojeni s naši nabídkou. *
Za účelem identifikace potenciálních zlepšení máme zmapované a analyzovány klíčové procesy: prodej, výroba / provoz, logistika a řízení vztahu se zákazníky. *
Používáme ERP řešení i pro pro sběr dat v reálnem čase a pravidelně zajišťujeme školení zaměstnanců v nejnovějších technologiích a metodách řízení. *
Naši zaměstnanci jsou řádně vyškoleni pro úkoly, které provádějí, a jsou pravidelně hodnoceni, abychom zjistili možnosti jejich dalšího rozvoje. *
Zaměstnanci jsou ve své práci motivování, všichni pochopili svou roli ve firmě a vykonávají své úkoly tak, jak se od nich očekává. *
Vyhodnocujeme výkonnost a zisk na každé objednávce, projektu a zakázce. *
O vizi, strategii a výkonnosti společnosti je pravidelně informován každý příslušný zaměstnanec. *
Lidé v naši organizaci mají odpovědnost za získávání informací z vnějšího podnikatelského prostředí, identifikaci hrozeb a příležitostí a reakci na ně. *
Naše organizace chápe dopad změn v podnikatelském prostředí na své aktuální činnosti a využívá informace k identifikaci příležitosti pro podnikání nebo ohrožení svého výkonu. *
Naši strategii vyhodnocujeme s ohledem na změny v podnikatelském prostředí a měníme ji dle potřeby. *
Když identifikujeme novou příležitost, jsme schopni investovat čas a prostředky pro její další rozvoj, nebo překonfigurovat naše podnikání. *
Máme dostatek zdrojů nebo podpory od zákazníků, investorů / místního zastupitelstva apod., která nám umožní v případě krize postavit se opět na nohy. *
Zaměstnanci mají možnost navrhnout způsob, jak zlepšit procesy, postupy, produkty, služby a také způsoby, jak dělat svou práci. *
Zaměstnanci nevytváří překážky při představení a realizaci nových nápadů. *
Diskutujeme následnictví a jakékoliv změny v projektech. Máme plán a systém pro zajištění sdílení zkušeností a dovednosti tak, abychom je neztratili. *
Učíme se z dosažených zkušeností a změn, které využíváme k neustálemu zlepšování a tvorbě nových rozhodnutí. *
Chcete se k dotazníku ještě dál vyjádřit?
Zde máte prostor pro své další myšlenky, názory a úvahy...
Your answer
Chci: *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service