Prihláška do Športového kempu Ivana Husára 2017

Termín kempu: 10.7.-15.7.2017
Miesto: Třinec
Cena kempu: 195,- eur / 5.275,- CZK. Uhrádzať platbu môžte hneď po podaní prihlášky, najneskôr však do 30.6.2017.
(Zľavy pre súrodencov: 5% )
Do kempu berieme deti od desať rokov vrátane.

Údaje na platbu:
Č.účtu: 327 236 7854 / 0200 IBAN:SK2902000000003272367854 VÚB Banka
Adresa: OZ Volejbal.sk, Priekopská ul. 34, 036 08 Martin
Variabilný symbol: dátum narodenia účastníka v tvare DDMMRRRR
Odkaz pre prijímateľa: MENO A PRIEZVISKO ÚČASTNÍKA !!!

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question