กิจกรรมตอบคำถามการใช้งานฐานข้อมูล
สำหรับเดือนมกราคม 2561 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถหาคำตอบได้จากฐานข้อมูล ACM Digital Library, Computer & Applied Sciences Complete, ScienceDirect, SpringerLink
ข้อตกลง
1. เฉพาะนิสิต ม.ทักษิณ ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้
2. แบบทดสอบมีทั้งหมด 20 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
3. ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด คือผู้ได้รับรางวัลในแต่ละเดือน
ชื่อ - สกุล *
Your answer
รหัสนิสิต *
Your answer
วิทยาเขต *
คณะ *
1. ฐานข้อมูล Computer & Applied Sciences Complete เป็นเน้นให้บริการข้อมูลด้านใด *
2. ฐานข้อมูลใดเน้นให้บริการข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ *
3. ฐานข้อมูลใดให้บริการข้อมูล Fulltext ทางด้านวิทยาศาสตร์ *
4. หากต้องการข้อมูล บทความเกี่ยวกับ Hardware ควรสืบค้นจากฐานข้อมูลใด *
5. ฐานข้อมูล E-Database ใช้ค้นหาข้อมูลประเภทใด *
6. สัญลักษณ์ " Download PDF" ในฐานข้อมูล Springer Link หมายถึงอะไร *
7. หากสืบค้นด้วยคำค้นนี้ computer communication ในฐานข้อมูล Computer & Applied Sciences Complete ให้ข้อมูล Full text รายการ *
8. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับฐานข้อมูล ACM Digital Library *
9. Browse by discipline ในฐานข้อมูล Springer Link เลือก หัวข้อ Education ข้อใดกล่าวถูกต้อง *
10. บทความเรื่อง Wait-Free Synchronization ให้บริการฐานข้อมูลใด *
11. บทความเรื่อง Wait-Free Synchronization ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด *
12. ข้อใดคือความหมายของ Browse the Special Interest Groups *
13. ข้อใดคืการสืบค้นแบบไล่เรียงเนื้อหาของฐานข้อมูล ACM Digital Library *
14. หากใช้คำค้นนี้ computer hardware .โดยใช้การสืบค้นขั้นสูง ให้ระบุขอบเขตข้อมูล เลือก ชื่อเรื่อง และเชื่อมด้วย and ในปี2017 จะพบบทความให้บริการในฐานข้อมูล Sciencedirect กี่บทความ *
15. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับความหมายของ Browse all literature by Publisher จากฐานข้อมูล ACM *
16. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ ScienceDirect *
17. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับฐานข้อมูล SpringerLink *
18. ฐานข้อมูล SpringerLink สามารถสืบค้นได้กี่วิธี *
19. หากต้องการข้อมูลในฐานข้อมูล SpringerLink มารถใช้ภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยได้หรือไม่อย่างไร *
20. จากฐานข้อมูล SpringerLink สืบค้นเนื้อหาประเภทใด *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms