Dotazník pro poradce
Projekt „Follow Your Way“, realizovaný za podpory Programu ERASMUS + se zabývá porovnáním přístupu v oblasti kariérového poradenství v České republice, Itálii, Litvě a Anglii. Jedná se především o průzkum poradenství pro mládež ve školách a v neformálních organizacích.
Záměrem tohoto dotazníku je zjistit situaci v ČR včetně identifikace postavení poradců, poskytované podpory, zjištění úspěšných postupů, ale i zjištění hlavních problémů. Na výsledky dotazníku bude navázáno návrhem mezinárodního školení a dalším sdílením dobré praxe. Vaše odpovědi jsou pro nás velmi důležité.
Mezinárodní vzdělávací centrum GEMS (www.iec-gems.org)děkuje za Váš čas věnovaný dotazníku. Pokud Vás bude zajímat výsledek dotazníku a další návazné aktivity, sledujte prosím webové stránky projektu www.followyourway.org v průběhu příštího roku.

1.Pohlaví (označte prosím) *
2.Váš věk (označte prosím) *
3.Místo, kde pracujete (zaškrtněte odpovídající) *
4.Jaká je Vaše profese/pozice? *
5.Kolik let se již zabýváte kariérovým poradenstvím (napište číslo)? *
Your answer
6. Jaká je Vaše kvalifikace/vzdělání pro práci v oblasti kariérového poradenství? (můžete označit vice možností) *
Required
7.a) Kompetence potřebné pro odborníka na kariérové poradenství - označte ty, které považujete za nejdůležitější
Nejdůležitější
Management kariérového poradenství
Využívání rozmanitých metod
Efektivní využívání informačních zdrojů
Kompetence jak motivovat klienta
Komunikační dovednosti, mezilidské vztahy
Znalosti pracovně právních vztahů
Znalost příležitostí daného kraje/regionu
Ostatní
Your answer
7.b) Kompetence potřebné pro odborníka na kariérové poradenství - označte ty, které potřebujete posílit
Potřebuji zlepšit, prohloubit
Management kariérového poradenství
Využívání rozmanitých metod
Efektivní využívání informačních zdrojů
Kompetence jak motivovat klienta
Komunikační dovednosti, mezilidské vztahy
Znalosti pracovně právních vztahů
Znalost příležitostí daného kraje/regionu
Ostatní (prosím uveďte)
Your answer
8.Ohodnoťte prosím jak úspěšný/á jste v rozvoji těchto kompetencí u Vašich studentů /klientů ( 1 – neúspěšní 5 – velmi úspěšní) *
1
2
3
4
5
Sebepoznání
Znalost kariérních příležitostí/možností
Plánování kariéry/studia
Míra úspěšnosti klientů/studentů
Ostatní (prosím uveďte)
Your answer
9.Co Vám nejvíc brání v poskytování kariérového poradenství? (Tabulka tvrzení - Naprosto souhlasím do Naprosto nesouhlasím). *
Naprosto souhlasím
Souhlasím
Nevím
Nesouhlasím
Naprosto nesouhlasím
Málo dostupných podpůrných informací a prostředků pro kariérové poradenství
Nedostatek profesionálů, kteří by zajistili dostatečné vzdělání a přenos zkušeností a znalostí
Nedostatek školení a šíření aktuálních informací
Nedostatek nástrojů a produktů pro efektivní poskytování kariérového poradenství (publikace, filmy, hry, texty, …)
Nedostatek veřejných financí/dotací
Nedostatek povědomí o kariérovém poradenství v podnikatelském světě a v dalších organizacích
Nedostatečné pochopení důležitosti kariérového poradenství ze strany klientů/studentů
Kariérové poradenství není prioritou vzdělávací politiky
Ostatní (prosím uveďte)
Your answer
10.Jaké jsou Vámi nejpoužívanější metody v kariérovém poradenství? Do jaké míry fungují/ posilují kompetence vašich klientů? ( 1 – neužitečné 5 – velice užitečné) *
1
2
3
4
5
Rozhovor
Diskuse
Hry
Hraní rolí
Příklady známých osobností
Samostudium
Promítání filmů s následnou diskusí
Projektové aktivity
Ostatní (prosím uveďte)
Your answer
11.Jaké další materiály/zdroje/informace používáte? *
Your answer
12. Jste členem/členkou nějakého místního nebo mezinárodního networku v oblasti kariérového poradenství? Jakého? *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service