แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
๑.เพศ *
๒.สถานภาพ *
ตอนที่ ๒ แสดงระดับคะแนนประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู จำแนกรายข้อ
๑.การประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรม *
๒.ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม *
๓.การไหว้ครูมีความสำคัญต่อนักเรียนระดับใด *
๔.ขั้นตอนในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมระดับใด *
๕.ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู *
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ. Report Abuse