Đăng ký điểm dịch vụ Rada

Nếu bạn sẵn sàng tiếp nhận và trở thành một điểm cung cấp dịch vụ cứu hộ và sửa chữa xe máy trong hệ thống Rada khi người dùng gửi tín hiệu "SOS Me", xin mời bạn đăng ký thông tin của mình theo mẫu dưới đây để chúng tôi tổng hợp và gửi giấy mời trong ngày giới thiệu hệ thống.

Sẽ có những món quà thú vị gửi đến những thành viên ban đầu của mạng lưới điểm dịch vụ Rada trong ngày ra mắt!

Chúc bạn một ngày làm việc vui vẻ!

http://rada.asia

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question