Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) 2020-2021
Παρακαλούμε τους εκπαιδευτικούς που υλοποίησαν Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2020-2021 να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την παρακάτω φόρμα για την υλοποίηση του Προγράμματός τους μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021, προκειμένου να ακολουθήσει η διαδικασία έκδοσης των βεβαιώσεων υλοποίησης των προγραμμάτων.

1. Για κάθε Πρόγραμμα συμπληρώνεται ξεχωριστή φόρμα. Εάν για την υλοποίηση του Προγράμματος συνεργάστηκαν περισσότεροι του ενός εκπαιδευτικοί, θα πρέπει να συμπληρωθεί μία φόρμα από κοινού
2. Συμπληρώστε τα ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ των εκπαιδευτικών με ΚΕΦΑΛΑΙΑ.
3. Είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν τα στοιχεία με τον αστερίσκο.
4. Στο τέλος πατήστε "Υποβολή"
5. Αφού συμπληρώσετε τη φόρμα θα λάβετε αντίγραφο των απαντήσεών σας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συμπληρώσατε παραπάνω, προκειμένου να έχετε κι εσείς ένα αντίγραφο του απολογισμού του Προγράμματος/ των Προγραμμάτων.

Σας ενημερώνουμε πως τα στοιχεία σας χρειάζονται για την επικοινωνία μαζί σας της Υπεύθυνης
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας , είναι απολύτως ασφαλή και δεν πρόκειται να δημοσιοποιηθούν.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ *
Ακολουθήστε τα παραδείγματα: 13 ΝΗΠ. Αθηνών ή 13 Δ.Σ. Αθηνών ή DOROTHY SNOT
ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ *
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ:
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ *
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: *
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
Γράψτε αριθμητικώς (π.χ, 25, όχι ολογράφως) τον συνολικό αριθμό των παιδιών που συμμετείχαν στην υλοποίηση.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Γράψτε αριθμητικώς (π.χ, 3, όχι ολογράφως) τον συνολικό αριθμό των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην υλοποίηση του προγράμματος (συντονιστής και συνεργάτες)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΣΕ ΜΗΝΕΣ)
Απάντηση να δοθεί μόνο εφόσον θεωρείτε ότι ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα τουλάχιστον με επαρκή προσέγγιση των στόχων με τους /τις μαθητές/τριες.
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ; *
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ *
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ Ή ΕΙΔΙΚΟΥΣ (σχετικοί με το θέμα του Προγράμματος) *
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΤΕ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΚΠΕ ; *
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ *
ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Αν ναι, γράψτε τον υπεύθυνο-συντονιστή φορέα και τον τίτλο του Εθνικού Θεματικού Δικτύου (π.χ. ΚΠΕ Καλαμάτας "Ελιά") ή του Θεματικού Δικτύου της Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας (π.χ. Δ/νση Π.Ε. Α΄Αθήνας "Βλέμμα στην πόλη"). Υπενθυμίζεται ότι τα Δίκτυα της Δ/νσης Π.Ε. Α΄Αθήνας είναι: α) ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ, β) ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ, γ) ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.
Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού (ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ) που υλοποίησε το πρόγραμμα *
Κάθε εκπαιδευτικός συμπληρώνει ατομικά τη φόρμα.
Ειδικότητα *
e-mail Εκπαιδευτικού που συμπληρώνει τη φόρμα *
Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού (ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ) που συνεργάστηκε στο πρόγραμμα
Συμπληρώστε έναν μόνο εκπαιδευτικό - συνεργάτη σε κάθε πλαίσιο. Υπενθυμίζεται ότι βάσει της εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ. και της Δ/νσης Π.Ε. Α΄Αθήνας "Σε κάθε πρόγραμμα,επιπλέον του εκπαιδευτικού που υλοποιεί το πρόγραμμα, μπορούν να συμμετέχουν ως συνεργάτες μέχρι και δύο (2) εκπαιδευτικοί.".
Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού (ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ) που συνεργάστηκε στο πρόγραμμα
Συμπληρώστε έναν μόνο εκπαιδευτικό - συνεργάτη σε κάθε πλαίσιο. Υπενθυμίζεται ότι βάσει της εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ. και της Δ/νσης Π.Ε. Α΄Αθήνας "Σε κάθε πρόγραμμα,επιπλέον του εκπαιδευτικού που υλοποιεί το πρόγραμμα, μπορούν να συμμετέχουν ως συνεργάτες μέχρι και δύο (2) εκπαιδευτικοί.".
Τάξη/εις και τμήμα/τα που συμμετείχε/αν στο πρόγραμμα
π.χ Α1
Σημαντικές δραστηριότητες που πραγματοποιήσατε
Περιγράψτε σύντομα τις κυριότερες δράσεις και δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος.
Διαδικτυακές εκπαιδευτικές επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος
Γράφετε τον/ους χώρο/ους των εκπαιδευτικών επισκέψεων.
Διαδικτυακή επικοινωνία της σχολικής τάξης με φορείς ή/και ειδικούς στο πλαίσιο του Προγράμματος ;
Όπως κυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς φορείς, φορείς τοπικής ή νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, δημόσιους οργανισμούς ή ειδικούς όπως επιστήμονες, καλλιτέχνες, συγγραφείς.
Διαδικτυακή Επίσκεψη (εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό πρόγραμμα) σε Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Σε ποιο ΚΠΕ και τίτλο προγράμματος που παρακολούθησαν οι μαθητές/τριες
Περιγράψτε την ανταπόκριση των μαθητών σας στο πρόγραμμα.
Προαιρετικά μπορείτε να αναφέρετε σχόλια και σκέψεις των μαθητών.
Τρόποι παρουσίασης του προγράμματος στη σχολική μονάδα ή στην ευρύτερη κοινότητα
Επιλέξτε από την παρακάτω λίστα τον τρόπο/τους τρόπους με τους οποίους έγινε η διάχυση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος. (Διευκρινίζεται ότι μπορείτε να επιλέξετε περισσότερους του ενός τρόπους)
Δράσεις που υπήρξαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος
αποστολή επιστολής σε φορέα, άρθρο στον τύπο, δημιουργία γεύματος ή πρωινού, παρεμβάσεις στην αυλή, δημιουργία κήπου, δημιουργική γραφή, παιχνίδια στην αυλή κ.ο.κ.
Πώς αντιμετωπίσατε τις δυσκολίες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια του προγράμματος;
Παρακολούθηση διαδικτυακού επιμορφωτικού σεμιναρίου Γραφείων Σχολικών Δραστηριοτήτων κατά το έτος 2020-2021
Θέμα, Φορέας διοργάνωσης
Ποιους τομείς από τους παρακάτω θεωρείτε σημαντικούς για την επιμόρφωσή σας στις Σχολικές Δραστηριότητες
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy