ใบคำขอ (ผู้กู้)
กรุณากรอกข้อมูลโดยละเอียด ทุกข้อ และส่งเอกสารให้ครบถ้วน ดังนี้
-ถ่ายส่งไลน์0812684662 สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน (ผู้เช่าซื้อ)
- ถ่ายส่งไลน์0812684662 สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน (ผู้ค้ำ(อายุ20-60ปี ต้องมีงานทำ สามี/ภรรยา บ้านเดียวกัน ก็ค้ำให้ได้))
- ถ่ายส่งไลน์0812684662 สำเนาเล่มทะเบียน(กรณีจำนำเล่ม)(ตัวจริง)
-หน้า เล่มทะเบียน(ตัวจริง)
-หน้า รายการจดทะเบียน หน้าปัจจุบันล่าสุด
-หน้า บันทึกเจ้าหน้าที่ หน้า 18,19

***ถ่ายส่งไลน์0812684662 คู่สัญญา ใบแจ้งหนี้ล่าสุด และสำเนาค่างวด งวดสุดท้าย หรือ(ใบเสร็จที่เพิ่งปิดบัญชี) (กรณีรีไฟแนนซ์ ยังไม่มีเล่มทะเบียน)
หากกรอกแล้วกรุณาติดต่อ 081-350-3419,0812684662(T&ID LINE) หรือ krungthaiauto@hotmail.com ทันที
(ผู้กู้) ชื่อ..........นามสกุล........... *
(ตัวอย่าง เช่น นาย/นางสาว/นาง สมชาย สุขสมบูรณ์) (***จำเป็นต้องกรอก)
Your answer
สถานภาพ (ผู้กู้) *
(***จำเป็นต้องระบุ)
Required
เบอร์มือถือ (ผู้กู้)
(ตัวอย่าง เช่น 081-268-4662)
Your answer
เบอร์โทรศัพย์พื้นฐาน (เบอร์บ้าน หรือที่ทำงาน)(ผู้กู้) ***จำเป็นต้องมี *
(ตัวอย่าง เช่น 02-598-9998) (***จำเป็นต้องกรอก)
Your answer
ที่อยู่ปัจจุบัน ***หากพักอาศัยไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน โปรดถ่ายรูปที่พัก(ตัวอาคารโดยรวม เลขที่่บ้านและเลขที่ห้อง)เพิ่มเติมด้วย *
(ตัวอย่าง เช่น 17/4 หมู่ที่3 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 12000)
Your answer
ประเภทที่อยู่อาศัย
อยู่อาศัยมานาน กี่....ปี?
Your answer
สถานภาพการทำงาน
ชื่อสถานที่ทำงาน(ของผู้กู้)......
Your answer
ที่ตั้งที่ทำงาน
(ตัวอย่าง เช่น 17/4 หมู่ที่3 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 12000)
Your answer
เบอร์โทรศัพย์ที่ทำงาน
Your answer
ตำแหน่งงาน
(ตัวอย่าง เช่น ผู้จัดการทั่วไป)
Your answer
อายุงาน.....ปี
Your answer
รายได้........บาท/เดือน
Your answer
รายได้อื่นๆ......บาท/เดือน โปรดระบุ ......
เช่น 20,000บาท/เดือน จากค่าคอมมิชชั่น
Your answer
(คู่สมรส) ชื่อ..........นามสกุล........
(หากไม่มี โปรดเว้นว่าง)
Your answer
เบอร์โทร (คู่สมรส)
Your answer
(คู่สมรส) อาชีพ
(หากไม่มี โปรดเว้นว่าง)
Your answer
(คู่สมรส) ชือสถานที่ทำงานของคู่สมรส
(หากไม่มี โปรดเว้นว่าง)
Your answer
รายได้ (คู่สมรส)........บาท/เดือน
(หากไม่มี โปรดเว้นว่าง)
Your answer
สถานที่ส่งเอกสาร
จำนวนบุตรทั้งหมด.....คน
(หากไม่มี โปรดเว้นว่าง)
Your answer
เคยเป็นลูกค้าไฟแนนซ์ไหนบ้าง....? (โปรดระบุ)
(หากไม่มี โปรดเว้นว่าง)
Your answer
จำนวนบุตรที่ศึกษา.....คน
(หากไม่มี โปรดเว้นว่าง)
Your answer
ชื่อ......นามสกุล.......(ผู้รับผลประโยชน์) กรณีเสียชีวิต *
(โปรดระบุ ทาญาติโดยตรง) เช่น พ่อ/แม่/บุตร/สามี-ภรรยา จดทะเบียน (***จำเป็นต้องกรอก)
Your answer
อายุ (ผู้รับผลประโยชน์) *
(***จำเป็นต้องกรอก)
Your answer
ความสัมพันธ์ (กับผู้กู้) *
เช่น พ่อ/แม่/บุตร/สามี-ภรรยา (***จำเป็นต้องกรอก)
Your answer
ที่อยู่ สำหรับจัดส่งเอกสาร(ผู้รับผลประโยชน์) (***จำเป็นต้องกรอก) *
Your answer
สำหรับPA แบบประกันวงเงินสินเชื่อ (***จำเป็นต้องกรอก)
1)น้ำหนัก....2)ส่วนสูง....(***จำเป็นต้องกรอก)
Your answer
น้ำหนักตัว (กิโลกรัม) *
(***จำเป็นต้องกรอก)
Your answer
ส่วนสูง (เซนติเมตร) *
(***จำเป็นต้องกรอก)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.