ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี
แบบทดสอบรายวิชา การบัญชีเบื้องต้น เป็นหลักสูตรฝึกอบรมแบบออนไลน์ ภายใต้การจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หากท่านทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป ระบบจะจัดส่งเกียรติบัตรตามที่อยู่อีเมลของท่าน

แหล่งอ้างอิง : พัชรินทร์ แสงนิล. การบัญชีเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด., จรรยา จรเสมอ. การบัญชีเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด.
ดำเนินการโดย : นางสาวกัณชราพร ยกยิ่ง ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
Email address *
ชื่อ-นามสกุล(ระบุคำนำหน้าชื่อ) *
หน่วยงาน/สังกัดโรงเรียน *
เลขที่บัตรประชาชน *
ที่อยู่(ระบุ เลขที่,จังหวัด) *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก. Report Abuse