ANKIETA – LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI
Szanowni Państwo,
pragniemy poinformować, że Gmina Głogówek przystąpiła do przygotowania projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Głogówek na lata 2015-2023. Program ten stanowi narzędzie do planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych projektów z zakresu rewitalizacji.
Rewitalizacja miast to najbardziej kompleksowa odpowiedź na degradację społeczną, gospodarczą, przestrzenną, techniczną i środowiskową polskich gmin. Takie podejście wynika wprost z zapisów Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020, w której drugi cel strategiczny „Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych” obejmuje m.in. cel szczegółowy „Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarów tracących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze”.
Dzięki zaplanowaniu i przeprowadzeniu procesu rewitalizacji w postaci podjęcia odpowiednich działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, podwyższona zostanie jakość życia mieszkańców z najbardziej zdegradowanego obszaru Gminy. Ponadto uchwalenie Lokalnego Programu Rewitalizacji pozwoli na ubieganie się o dofinansowanie na część prac ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego przez Gminę i inne podmioty zewnętrzne (takie jak: fundacje, stowarzyszenia, kościoły, przedsiębiorców).
Jednym z pierwszych etapów przygotowania tego dokumentu było zdefiniowanie potrzeb, a także wskazanie obszaru, który będzie obszarem rewitalizacji Gminy Głogówek. W związku z powyższym zapraszamy Państwa do konsultacji wskazanego obszaru i aktywne uczestnictwo w tworzeniu Lokalnego Programu Rewitalizacji poprzez przekazanie informacji zawartych w kwestionariuszu.
Wynikiem tych prac jest przedstawienie do konsultacji mapy proponowanych obszarów zdegradowanych, które zostaną objęte Lokalnym Programem Rewitalizacji, a także zebranie dodatkowych informacji na temat pilnowanych działań na terenie Gminy Głogówek oraz opinii do opracowanego zakresu prac.

Mapa przedstawiająca obszary inwestycji znajduje się pod adresem:
www.atgroupsa.pl/lpr/glogowek/mapa

Podstawą do przygotowania obszaru była wstępna lista projektów. Stanowi ona zestawienie dostępne pod linkiem:
www.atgroupsa.pl/lpr/glogowek/inwestycje-wstepne.xls

Zachęcamy również do zgłoszenia inwestycji, które Państwo planują realizować, a które mogą przyczynić się do rozwiązania problemów w Gminie oraz do podniesienia jakości życia mieszkańców. Wszystkie zgłaszane przedsięwzięcia zostaną zgromadzone oraz ocenione pod kątem możliwości ujęcia ich w dokumencie.
DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTY ZGŁASZAJĄCEGO UWAGI/ WNIOSKI
NAZWA INSTYTUCJI / IMIĘ I NAZWISKO *
Your answer
MIEJSCOWOŚĆ
Your answer
ULICA I NUMER
Your answer
NUMER DZIAŁKI
Your answer
OBRĘB
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy