Samtycke till hantering av personuppgifter / Consent for handling of personal data
Samtycke till personuppgiftshantering
Dina personuppgifter kommer att hanteras i enlighet dataskyddsförordningen (GDPR) . Studentombudet ber om att få ditt samtycke att hantera de personuppgifter som behövs för att driva ditt ärende och ha fortsatt kontakt med dig. De personuppgifter som vi behöver är ditt namn samt dina kontaktuppgifter. Skulle vi behöva ytterligare personuppgifter ifrån dig kommer vi att efterfråga dessa så att du vet vilka personuppgifter som vi hanterar och kan ge ditt samtycke till detta. Dina personuppgifter kommer att rensas ut efter att ditt ärende är avslutat. En anonym sammanfattning av samtliga ärenden under verksamhetsåret sparas som grund för statistisk till en studentärenderapport. Du har när som helst rätt att få reda på vilka personuppgifter vi har, samt att få dem raderade.

Your personal data will be handled in accordance with The General Data Protection Regulation (GDPR). The Student mediator asks for your consent to process your personal data, name and contact information, to handle your case and keep in touch with you. In case we need further personal data we will inform you and ask for your consent to process it. Your personal data will be erased after your case is finished. You are at any time entitled to find out what information we have and to have it erased. An anonymous summary of all cases during the year is stored for statistical purpose, this is later shown in a annual report.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Studentkåren i Östersund. Report Abuse