Haridusasutuse aasta tegu
Aasta teo auhinnaga tunnustame koolieelsete lasteasutuste, üldharidus- ja kutsekoolide ning kõrgkoolide ettevõtmisi, millega on märkimisväärselt panustatud õppimise ja õpetamise arendamisse ning mis väärivad esiletõstmist ja jagamist.

Koolieelseid lasteasutusi, üldharidus-, kutse- ja kõrgkoole ning nende töötajaid saavad kandidaatideks esitada kõik inimesed ja organisatsioonid. Parimad valitakse välja eelkõige veebivormi sisestatud tegevuse kirjelduse ja kandidaadi viimase kolme aasta tööd iseloomustavate näidete põhjal.

Pärast kandidaadi esitamist saadetakse esitaja e-posti aadressile kinnitus andmete kättesaamise kohta. Lisainfo gala@hm.ee

Email address *
Esitaja ees- ja perekonnanimi *
(juhul, kui esitajaks on organisatsioon, lisada nii organisatsiooni kui kontaktisiku nimi)
Your answer
Esitaja seos kandidaadiga
(asutus ja amet, lapsevanem vmt)
Your answer
Esitaja telefoninumber *
Your answer
Andmed kandidaadi kohta
Esitatava teo nimetus *
Your answer
Tegija nimi *
(üksikisiku puhul ka amet ja asutus)
Your answer
Kandidaadi tegevuskoht *
Kandidaadi e-posti aadress *
Your answer
Kandidaadi telefoninumber
Your answer
Kirjutage ühe lausega, miks kandidaat väärib esiletõstmist *
(kuni 230 tähemärki)
Your answer
Tooge näiteid, kuidas on esitatav tegu märkimisväärselt kaasa aidanud iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetava, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendava õpikäsituse rakendamisele
(kuni 800 tähemärki)
Your answer
Tooge näiteid, kuidas on esitatav tegu panustanud õppimist ja õpetamist toetava soodsa ja innovaatilise õpikeskkonna loomisse
(kuni 800 tähemärki)
Your answer
Tooge näiteid, kuidas on esitatav tegu mõjutanud positiivselt õpetajate või õppejõudude professionaalset arengut ja tööalast motivatsiooni
(kuni 800 tähemärki)
Your answer
Tooge näiteid, kuidas on esitatav tegu kaasanud õppureid ning sellel on olnud tugev positiivne mõju nende õpimotivatsioonile
(kuni 800 tähemärki)
Your answer
Tooge näiteid, kuidas on esitatav tegu toetanud ja arendanud haridusasutuse jaoks olulisi koostöövõrgustikke
(kuni 800 tähemärki)
Your answer
Lisainfo kandidaadi kohta
(kuni 500 tähemärki)
Your answer
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service