Aasta haridustegu
Aasta haridusteo auhinnaga tunnustame koolieelsete lasteasutuste, üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste, kõrgkoolide ja haridusvaldkonnas tegutsevate organisatsioonide või ühenduste viimase kolme aasta ettevõtmisi, millega on märkimisväärselt panustatud õppimise ja õpetamise arendamisse ning mis väärivad esiletõstmist ja jagamist.

Koolieelseid lasteasutusi, üldhariduskoole, kutseõppeasutusi, kõrgkoole ja haridusvaldkonnas tegutsevaid organisatsioone või ühendusi ning nende töötajaid saavad kandidaatideks esitada kõik inimesed ja organisatsioonid.

Et Teie esitatav kandidaat teiste seast välja paistaks, soovitame tegevuste kirjeldused põhjalikult läbi mõelda ja vaid kõige olulisema kirja panna ning olla näidetes konkreetne.

Pärast kandidaadi esitamist saadetakse esitaja e-posti aadressile kinnitus andmete kättesaamise kohta. Lisainfo gala@hm.ee

Email address *
Esitaja ees- ja perekonnanimi *
(juhul, kui esitajaks on organisatsioon, lisada nii organisatsiooni kui kontaktisiku nimi)
Your answer
Esitaja seos kandidaadiga
(asutus ja amet, lapsevanem vmt)
Your answer
Esitaja telefoninumber *
Your answer
Andmed kandidaadi kohta
Esitatava teo nimetus *
Your answer
Esitatava teo kirjeldus *
Your answer
Tegija nimi *
(üksikisiku puhul ka amet ja asutus)
Your answer
Kandidaadi tegevuskoht *
Kandidaadi e-posti aadress *
Your answer
Kandidaadi telefoninumber
Your answer
Kirjutage ühe lausega, miks tegu väärib esiletõstmist *
(kuni 230 tähemärki)
Your answer
Tooge näiteid, kuidas on esitatav tegu kaasa aidanud iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetava, õpioskusi, loovust ning ettevõtlikkust arendava õpikäsituse rakendamisele
(kuni 800 tähemärki)
Your answer
Tooge näiteid, kuidas on esitatav tegu panustanud õppimist ja õpetamist toetavasse soodsasse ning innovaatilisse õpikeskkonda
(kuni 800 tähemärki)
Your answer
Tooge näiteid, kuidas on esitatav tegu mõjutanud positiivselt õpetajate või õppejõudude professionaalset arengut ja tööalast motivatsiooni
(kuni 800 tähemärki)
Your answer
Tooge näiteid, kuidas on esitatav tegu kaasanud õppureid ning sellel on olnud tugev positiivne mõju nende õpimotivatsioonile
(kuni 800 tähemärki)
Your answer
Tooge näiteid, kuidas on esitatav tegu toetanud ja arendanud haridusasutuse jaoks olulisi koostöövõrgustikke
(kuni 800 tähemärki)
Your answer
Lisainfo kandidaadi kohta
(kuni 500 tähemärki)
Your answer
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service