Отворен здружен проглас на младиот човек во Република Македонија и Грција / Κοινή δήλωση νέων από την Δημοκρατία της Μακεδονίας και την Ελλάδα / Deklarim i hapur i përbashkët i të rinjëve në Republikën e Maqedonisë dhe Greqi / Open joint statement of young people of the Republic of Macedonia and Greece
Ние, младите во Република Македонија и во Грција, затекнати во виорот на констатирања, толкувања и предложени решенија на билатералниот спор, зад кои препознаваме дека се испреплетуваат низа интереси на политичко-економските елити во нашите земји, кои ги засенуваат нашите колективни интереси, се чувствуваме повикани да се објавиме!

Во овој обид за решавање на спорот, препознаваме само нов облик на старата политика, која, како и порано, ги потиснува горливите социо-економски прашања. Во изминативе години, таа политика, водејќи се по принципот „раздели па владеј“, создаде (како антитеза) свест дека меѓу нас не постои суштинска разлика, туку дека споделуваме ист реалитет. Оваа свест, од никулец до зрелост, беше посредувана од политиката на кратење на нашите права во име на политичкиот императив на слободниот пазар, проникнат со митовите на национализмот.

Слободното и квалитетно образование, и во Грција и во Република Македонија, од цивилизациска придобивка што треба да ја уживаат сите, беше систематски трансформирано во привилегија на малкумина. На внатрешен план, пак, профитот постепено го истиснуваше просветителскиот карактер на образовниот процес. Згора на тоа, нашето секојдневие е исполнето со социо-економското обесправување на младиот човек, кое стана еден од приоритетните принципи на владеење. Воедно, како последица на воспоставениот економски модел, прекарната состојба и младинската невработеност станаа неизбежна карактеристика на нашите општества, која постојано сее социјална, економска и егзистенцијална несигурност. Оттука, младите во нашите општества засилено се иселуваат, резигнираат, деполитизираат и самоуништуваат.

Пазарните принципи, врз кои се засновани политиките на нашите досегашни влади, неизбежно, имаат ефект во распределбата на јавното, преку континуирано истиснување на младите од системот на социјалната, здравствената и еколошката грижа на државата. Политичката интеракција, пак, беше соодветно структурирана за да оневозможи младиот човек да размислува, развива и пласира нови општествени хипотези. Национализмот, од една, а сиромаштијата, од друга страна, влијаат и врз младинската мобилност. Ние имаме сè помалку услови, а – поради потхрануваната меѓусебна омраза – и мотиви за соработка, за да делуваме и да се развиваме заедно. Додека капиталот патува непопречен од национализмот, ние, управувани од обата, остануваме усидрени во границите на своите земји.

„Македонија е наша!“, во нашиот контекст, е националистичкото кредо со кое се изместува причинско-последичната врска на нашиот социјален пад. Тоа е формулата што причината за сопствената обезмоќена положба ја сместува во Другиот, наместо во економско-социјалните политики на центрите на моќ.

Денес, повеќе од кога било досега, дојде време да ги огласиме прогресивните сили во нашите општества. Да го покажеме нашето единство во борбата против заедничиот непријател, бидејќи, во Грција и во Република Македонија, непријателот се наоѓа во банките и министерствата. Да нагласиме јасно дека овој проблем не е наш и дека, во екот на омразата, поделбата и шовинизмот предизвикани од него, постојат луѓе кои се наоѓаат за пријатели и сојузници против оној кој им го погазува заедничкиот интерес.

Ние сакаме мир, пријателство и соработка помеѓу нашите земји. Застануваме во заедничка борба против политиките на штедење, осиромашување и маргинализација на младината. Ние сме против приклонувањето на нашите земји кон воено-империјалистичките сојузи и бараме мир на Балканот. Го сметаме горенаведеново за многу посуштинско од опсесиите и неразумниот фанатизам во однос на ова или она име. Цврсто веруваме дека проблемот со името може и мора да биде решен низ консензус базиран на мир и соработка меѓу луѓето од двете држави, кој ќе ги рефлектира вредностите на солидарноста меѓу работниците и младината, како и борбата против какви било националистички убедувања, кои генерираат омраза.

[Ако сакате да го потпишете прогласов, притиснете „NEXT“ на крајот од странава.]

________________________________

Εμείς, οι νέοι άνθρωποι της Δημοκρατίας της Μακεδονίας και της Ελλάδας, ανάμεσα στον κυκεώνα από ισχυρισμούς, ερμηνείες και προτάσεις για την επίλυση της διμερούς διαμάχης μεταξύ των δύο χωρών μας -λύσεις οι οποίες κατά την άποψη μας παίρνουν υπ’ όψιν τους και ευνοούν μόνο τα διάφορα αλλά αλληλένδετα συμφέροντα των πολιτικών και οικονομικών ελίτ, ενώ αρνούνται και αγνοούν το δικό μας συλλογικό συμφέρον- νιώθουμε υποχρεωμένοι να υψώσουμε την φωνή μας και να ακουστούμε.

Την τρέχουσα προσπάθεια για την επίλυση αυτής της διαμάχης, μπορούμε μόνο να την δούμε ως την έκφραση του πολιτικού κατεστημένου με μια νέα αμφίεση. Ως δηλαδή ένα νέο πρόσχημα, το οποίο όπως και κάθε προηγούμενη φορά έχει ως μόνη χρησιμότητα να αποκρύψει τα φλέγοντα οικονομικο-κοινωνικά προβλήματα. Τα προηγούμενα χρόνια, ήταν η ίδια πολιτική αντίληψη εκείνη που ακολουθώντας το δόγμα του “διαίρει και βασίλευε” ενδυνάμωσε (ως το αντίθετο της) την συνειδητοποίηση ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε κρίσιμη διαφορά μεταξύ μας, ότι μοιραζόμαστε την ίδια υλική πραγματικότητα. Η συγκεκριμένη συνειδητοποίηση, σχηματοποιήθηκε από την σπορά μέχρι την ωρίμανση της μέσα από τις πολιτικές της συνεχούς διάλυσης των δικαιωμάτων μας στο όνομα του πολιτικού δόγματος της ελεύθερης αγοράς, πολλές φορές και σε συνδυασμό με διαφόρων ειδών εθνικιστικά παραμύθια.

Αρχικά, ένα βασικό κοινωνικό δικαίωμα, η δημόσια, δωρεάν και υψηλής ποιότητας ανώτατη εκπαίδευση ξεκίνησε με συστηματικό τρόπο να μεταμορφώνεται σε ένα προνόμιο για λίγους, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Δημοκρατία της Μακεδονίας. Παράλληλα, η το κέρδος σταδιακά αντικατέστησε την μόρφωση ως κυρίαρχο στόχο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επιπλέον, η καθημερινή μας ζωή καθορίζεται σε διάφορες πτυχές της από την οικονομικο-κοινωνική καταβαράθρωση της νεολαίας, σημείο το οποίο διαφαίνεται πλέον και ως ένας από τους βασικούς στόχους των πολιτικών ελίτ, όπως αποδεικνύεται και καταφανώς από τα σοκαριστικά στατιστικά γύρω από την ανεργία στους νέους. Την ίδια στιγμή, ως συνέπεια του υπάρχοντος οικονομικού μοντέλου, η ανασφάλεια έχει γίνει ένα κυρίαρχο χαρακτηριστικό των εργασιακών σχέσεων, αυξάνοντας συνεχώς την υπαρξιακή, οικονομική και κοινωνική αβεβαιότητα, στους έχοντες εργασία. Ως άμεσο απότοκο των παραπάνω, οι νέοι στις χώρες μας, είτε μεταναστεύουν στο εξωτερικό, είτε παραιτούνται, απέχουν από την πολιτική και ρέπουν προς την κατάθλιψη και την αυτοκαταστροφή.

Τα κριτήρια που βάζουν σε πρώτη μοίρα “το καλό της οικονομίας” με βάση τα οποία οι κυβερνήσεις μας σχεδιάζουν τις πολιτικές τους, αναπόφευκτα επηρεάζουν την αναδιανομή των δημόσιων αγαθών μέσω του συνεχούς παραγκωνισμού των νέων από το σύστημα των κρατικών κοινωνικών παροχών και ασφαλίσεων. Η πολιτική στις κοινωνίες μας είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείει εκ των προτέρων τους νέους από το να οραματίζονται, να αναπτύσσουν και να παλεύουν για μια νέα πολιτική υπόθεση. Ο εθνικισμός από την μία και η φτώχεια από την άλλη, επηρεάζουν επίσης την δυνατότητα πολιτικής ενεργοποίησης μας. Πρέπει να αντιμετωπίζουμε πλέον ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες και λόγω του μακροχρόνιου και διαρκώς τροφοδοτούμενου μίσους μεταξύ μας, είμαστε ολοένα και λιγότερο διατεθειμένοι να συνεργαστούμε, να δράσουμε και να αναπτυχθούμε μαζί.

Το σύνθημα “Η Μακεδονία μας ανήκει” στην μία ή την άλλη του εκδοχή, είναι στον δικό μας κόσμο απλά μια δήλωση πίστεως στον εθνικισμό, η οποία χρησιμοποιείται απλά για να υποκρύψει τις πραγματικές αιτίες της καταστροφής των κοινωνιών μας. Είναι η ένδειξη της προσπάθειας να μεταφερθεί η ευθύνη για την δική μας αποδυνάμωση σε κάποιον “άλλο” αντί να τοποθετείται εκεί που πραγματικά βρίσκεται: στις πολιτικές που υπαγορεύονται από τα εκάστοτε κέντρα εξουσίας.

Σήμερα, πιο πολύ από ποτέ άλλοτε, είναι αναγκαίο να υψώσουν τις φωνές τους οι προοδευτικές δυνάμεις των κοινωνιών μας και να δείξουμε την ενότητα μας στον αγώνα ενάντια στους κοινούς υπαίτιους για την δυστυχία μας, που και στην Ελλάδα και στην Δημοκρατία της Μακεδονίας βρίσκονται στις τράπεζες και τα υπουργεία! Είναι στιγμή να σταματήσουμε να βλέπουμε την συγκεκριμένη κατάσταση ως κάτι που δεν είναι δικό μας πρόβλημα. Είναι ανάγκη να δείξουμε πως πάνω και πέρα από το αμφίπλευρο μίσος που προσπαθούν να θρέψουν ανάμεσα στις χώρες μας, τους διαχωρισμούς και τον σωβινισμό, υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν ο ένας τον άλλον φίλο και σύμμαχο ενάντια σε αυτούς που διαλύουν τα κοινά μας συμφέροντα.

Θέλουμε ειρήνη, φιλία και συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Θέλουμε κοινούς αγώνες ενάντια στις πολιτικές λιτότητας, φτώχειας και περιθωριοποίησης της νεολαίας. Απαιτούμε την απεμπλοκή των χωρών μας από την πολεμική μηχανή του ΝΑΤΟ και την ανάμειξη τους σε κάθε είδους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, απαιτούμε ειρήνη στα Βαλκάνια. Θεωρούμε πιο κρίσιμα τα παραπάνω από κάθε είδους εμμονές, ιδεοληψίες και ημιμαθείς φανατισμούς γύρω από το ένα ή το άλλο όνομα. Πιστεύουμε ότι το ζήτημα αυτό (του ονόματος) μπορεί και πρέπει να λυθεί μέσα σε ένα ακηδεμόνευτο πλαίσιο ειρήνης και συνεργασίας μεταξύ των λαών των δύο χωρών, με βασικές αξίες την αλληλεγγύη μεταξύ νέων και εργαζομένων, την μάχη ενάντια σε κάθε λογής εθνικιστική και αλυτρωτική αντίληψη και την διασφάλιση της ειρήνης στην περιοχή.

[Αν θέλετε να υπογράψετε αυτο το κείμενο, πατήστε το κουμπί "ΝΕΧΤ" στο τέλος της σελίδας.]
________________________________

Ne, të rinjtë në Republikën e Maqedonisë dhe në Greqi, të gjetur në rrëmujën e konstatimeve, dhe sqarimeve të vendimeve të propozuara për kontestin bilateral, pas të cilave dallojmë se po ngrthehen interesa të mëdha të elitave politiko-ekonomike të shteteve tona, të cilat i lënë nën hije interesat tona kolektive, ndiejmë thirrje që të ngrejm zërin.

Në ktë formë të zgjidhjes së kontestit dallojmë një formë të re të politikës së vjetër. E cila, si më parë vetëm i ngushton dhe shtyp problemet dhe pyetjet kyçe socio-ekonomike. Viteve të kaluara kjo politikë duke u udhëhequr nga principet “ndaj dhe sundo” krijoi si (antitezë) vetëdije se ndërmjet nesh nuk egziston dalim esencial, por se ndajmë realitet të ngjajshëm. Kjo vetëdije, nga lastari deri në pjekuri ishte ndërmjetsuar nga politika që shkurtonte të drejtat tona në emer të inperativit politik të tregut të lirë, i mbirë me mitologjitë e nacionalizmit.

Arsimimi i lirë dhe kualitativ si në Republikën e Maqedonisë dhe ne Greqi nga pëfitimi civilizues që duhet ta gëzojnë të gjith, ishte transformim sitematik në privilegj për një pakicë. Në planion e brënshëm profiti gradualisht e shtypte karakterin edukativoarsimorë. Mbi këtë, perditshmërija e jonë për çdo dit është mbushur me padrejtësi socio-ekonomike të të rinjëve që u shëndërrua në një nga principet prioritare të pushtetimit. Njëherit si pasojë i aplikimit të modelit ekonomik, situata e ngarkuar dhe papunsija e rinisë u shendërruan në një situatë të pashmangshme karakteristike për shoqëritë tona e cila vayhdimisht mbjell pasiguri, ekonomike, sociale dhe ezistenciale. Nga këtu, të rinjtë të shoqërive tona masovikisht shpërngulen, rezignohen, depolitizohen, dhe vetzhduken.

Principet tregëtare të cilat vendosen mbi bazë të politikave të qeverive të vendeve tona deri tani, kan efekt të ngushtimit të shpërndarjes publike përmes ngushtimit në kontinuitet të të rinjëve nga sistemi social, shëndetsorë dhe nga kujdesi ekonomik të shtetit.

Interaksioni politik ishte strukturuar në mënyrë të posaçme që ti pamundësojë të rinjtë që të mendojë, të zhvilloi dhe plasoi hipoteza të reja. Nacionaliymi nga njëra anë dhe varfërija nga ana tjetër ndikojnë mbi mobiliyimin rinorë. Ne kemi shum pak kushte, por dhe nga ushqimi i urrejtjes midis nesh, dhe motivet për bashkëpunim të ndërsjellt të veprojmë dhe të yhvillohemi së bashku. Përderisa kapitali udheton i papenguar nga nacionalizmi, ne te udhehequr nga të dzjat, mbetemi të nguluar në kufijt e vendeve tona.

“Maqedonija jonë!”- në kontekstin tonë , është vatër nacionaliste me të cilën ndyshohet shkaku dhe pasoja, lidhja e rrugtimit tonë social. Kjo eshte formula e cila shakun për mosmundësinë e vet dhe pafuqine , e vendos në Tjetrin, në vënd në ate të politikës ekonomiko-sociale të qenrdave të fuqishme.

Sot, në dallim nga e kaluara, ka ardhur koha që ti alarmojmë forcat tona progresive në shoqërit tona. Ta tregojmë solidaritetin tonë dhe unitetin tonë në luftën kundër armikut tonë të përbashkët, sepse ne Greqi dhe në Republikën e Maqedonisë, armiku gjindet nëpër banka dhe nëpër ministri. Të potencojmë qartë se ky problem nuk është vetë i yni, dhe se gjat kohës së urrejtjes, ndasive dhe shovinizmit të shkaktuara nga kjo, egzistojn njerëz që mund ti kesh miq dhe aleat, kundër atyre që shkelin mbi dinjitetin dhe interesin e përbashkët.

Ne duam paq, pashkëpunim dhe miqësi mes dy vendeve tona. Qëndrojmë bashkë në luftën kundër politikave të kursimit, varfërimit dhe margjinaliyimit të të rinjëve. Ne jemi kundër mbështetjes së vendeve tona kundrejt aleancave ushtarako-inperialiste, dhe kërkojmë paqë në Ballkan. E llogarisim të lartpërmendurën si shum më me interes se sa opsesionet e fanatiymit të pakuptimt në lidhje me ket apo atë emër. Thellë jemi të bindur se problemi me emrin, patjetër duhet zgjidhur me konsesus i bazuar përmes paqës dhe bashkëpunimit të njerzve nga të dz shtetet, ku do të reflektohen vlerat dhe solidariteti mes puntorve dhe të rinjëve, si dhe lufta për cilat do qofshin bindje nacionaliste që gjenerojnë urrejtje.

[Nëse doni ta nënshkruani deklaratën shypni "NEXT" në fund të faqes.]

________________________________

We, the young people of the Republic of Macedonia and Greece — caught in a whirlwind of assertions, interpretations and proposed solutions concerning the bilateral dispute between our two countries, which we believe take into account and favour only the many varied but interconnected interests of our political and economic elites that always neglect and ignore our collective interest — feel compelled to raise our voice to be heard!

We see the current attempt to resolve this dispute only as the same old political thinking in a new guise, which, as every other time before, serves only to obscure the burning socio-economic issues. In the past few years, it was this very same politics that, though following the “divide and rule” principle, actually gave rise (as its antithesis) to a consciousness that there are no fundamental differences among us — that we share the same material reality. This consciousness was shaped and mediated, from its inception to its maturity, by the politics of continuous curtailment of our rights in the name of the political imperative of free market economy, intertwined with nationalist myths.

Initially, a cultural benefit meant to be enjoyed by all, the free and good quality higher education in both Greece and the Republic of Macedonia was systematically transformed into a privilege for the few. Parallel to this, the idea of profitability gradually replaced the idea of enlightenment as the main aim of the educational process. Moreover, our everyday lives are defined by numerous instances of socio-economic oppression of the youth, which seems to be one of the ruling principles of our political elites, as attested by the shocking statistics about youth unemployment. At the same time, as a consequence of the existing economic model, precarity has become an inevitable feature of employment, continuously increasing the existential, economic and social uncertainty of those who work. Thus, young people in our countries either move abroad, or become resigned, depoliticized and self-destructive.

The market principles on which our governments base their policies inevitably affect the redistribution of public goods by continuously pushing young people out of the system of social, health and environmental care organized by the state. The political interaction in our societies is structured in a manner that precludes young people from envisaging, developing and promoting a new social and political hypothesis. Nationalism on one hand, and poverty on the other, impact youth mobility. We have to now face seriously worsened conditions, and, because of the long-standing and constantly fueled hatred, we are less and less motivated to cooperate, to act and develop together. While capital travels freely and unhindered by nationalism, we, ruled and hindered by both, remain anchored within the borders of our respective countries.

“Macedonia is ours!” in our context is a nationalist credo that serves to camouflage the real causes behind the collapse of our societies. It is the formula that shifts the guilt for our own disempowerment onto the Other, instead of rightly locating it in the socio-economic policies dictated by the centers of power.

Today, more than ever before, it is necessary to give voice to the progressive forces in our societies, to show our unity in the struggle against the common source of our misery, because both in Greece and the Republic of Macedonia, the enemy is to be found in the banks and the ministries! It is high time to reject this problem as something that is not our concern! We need to show that at the height of this mutual hatred, divisions and chauvinism, there are people who regard each other as friends and allies against those that trample on our common interests.

We want peace, friendship and cooperation between our two countries. We stand together in our common struggle against the policies of austerity, against poverty and marginalisation of youth. We demand that our countries withdraw their membership in military imperialistic unions, we demand peace in the Balkans. We believe that it is much more critical that we achieve the above than entertain obsessions and unsound fanaticism with regards to any name. We strongly believe that the name issue can be and must be solved consensually and that this consensus should be based on peace and cooperation between the peoples of the two countries and reflecting the values of solidarity between the workers and youth in the battle against all kinds of nationalist beliefs that only generate hate!

[If you want to sign this statement, click the "NEXT" button at the end of the page.]

________________________________

Андреј Јованчевски (Andrej Jovanchevski), 25
Αναστασία Σινάνη (Anastasia Sinani), 20
Стефан Видиков (Stefan Vidikov), 23
Κωστής Μεγαλίος (Kostis Megalios), 23
Клементина Ристовска (Klementina Ristovska), 26
Αργυρης Μεγαλιός (Argyris Megalios), 26
Стефан Дојчиноски (Stefan Dojchinoski), 25
Марио Петровски (Mario Petrovski), 22
Άννα-Μαρία Φυσέκη (Anna-Maria Fyseki), 21
Мариглен Демири (Mariglen Demiri), 32
Ѓорѓи Рајчиноски (Gjorgji Rajchinoski), 22
Андреа Делипапаз (Andrea Delipapaz), 26
Δημήτρης Κενανίδης (Dimitris Kenanidis), 24
Јован Крајевски (Jovan Krajevski), 23
Κοσμάς Λυμπεράτος (Kosmas Lyberatos), 23
Κωνσταντίνα-Αϊσέ Γιλμάζ (Konstantina-Aise Gilmaz), 26
Едис Ќесаси (Edis Kesasi), 22
Горјан Аревски (Gorjan Arevski), 25
Δημήτρης Παναγόπουλος (Dimitris Panagopoulos), 24
Стефан Радуловиќ (Stefan Radulović), 25
Магдалена Ѓорѓевиќ (Magdalena Gjorjevikj), 30
Έφη Τσαφά (Efi Tsafa), 25
Φίλιππος Κοντοές (Filippos Kontoes), 23
Бојан Бојовски (Bojan Bojovski), 20
Λευτέρης Σταθάς (Lefteris Stathas), 27
Κωστής Κουτσούκος (Kostis Koutsoukos), 28
Симона Јорданова (Simona Jordanova), 23
Борис Николај Двојаковски (Boris Nikolaj Dvojakovski), 22
Κωνσταντίνος Καββεζός (Konstantinos Kavezos), 23
Μαριλία Κήτινγκ (Marilia Keatinge), 21
Христијан Петрушев (Hristijan Petrushev), 25
Λύδια Φυτράκη (Lydia Fytraki), 22
Јована Мојсоска (Jovana Mojsoska), 25
Благоја Ставров (Blagoja Stavrov), 24
Νίκος Βασιλόπουλος (Nikos Vasilopoulos), 34
Марија Цубалевска (Marija Cubalevska), 25
Николче Славевски (Nikolche Slavevski), 28
Χρήστος Ξαγοράρης (Hristos Xagoraris), 26
Тео Трајковски (Teo Trajkovski), 25
Миле Јанкулоски (Mile Jankuloski), 18
Χρύσα Τσακίρη (Hrisa Tsakiri), 24
Стефан Ристиќ (Stefan Ristić), 22
Στέλλα Ντουράκη (Stella Ntouraki), 25
Гораст Муратовски (Gorast Muratovski), 23
Јован Цоклески (Jovan Cokleski), 24
Στέλλα Ανδρικοπούλου (Stella Andrikopoulou), 20
Давор Јосифовски (Davor Josifovski), 25
Ристо Николов (Risto Nikolov), 27
Ευγενία Ανδρικοπούλου (Eugenia Andrikopoulou), 26
Андреј Ал-Асади (Andrej Al-Asadi), 22
Андреј Блажевски (Andrej Balezevski), 22
Хактан Реџеп Исмаил (Haktan Recep Ismail), 29
Κατσούλη Κωνσταντίνα (Katsouli Konstantina), 26
Диме Данов (Dime Danov), 22
Зоран Шекеров (Zoran Sekerov), 25
Ματίνα Ρούσσου (Matina Roussou), 25
Кирил Дончов (Kiril Donchov), 24
Никола Штериов (Nikola Steriov), 27
Τζένη Τσαμάκου (Jenny Tsamakou), 22
Мартин Колоски (Martin Koloski), 19
Πέγκυ Κουτσουβέλη (Peggy Koutsouveli), 21
Зоран Василески (Zoran Vasileski), 31
Џејлан Велиу (Xhejlan Veliu), 26
Ειρήνη Τζοβάρα (Irene Tzovara), 26
Тихомир Јанков (Tihomir Jankov), 25
Кристијан Стефановски (Kristijan Stefanovski), 19
Γιάννης Μεγαλιός (Giannis Megalios), 21
Методи Ефремов (Metodi Efremov), 22
Џеннет Велиу (Xhennet Veliu), 21
Предраг Божовиќ (Predrag Bozović), 23
Ремзије Билали (Remzije Bilalli), 23
Снежана Секуловска (Snezana Sekulovska), 23
Димитар Крстески (Dimitar Krsteski), 20
Анелија Митрова (Anelija Mitrova), 26
Марија Сапунџиа (Maria Sapundzia), 25
Σουβαλιώτης Γιώργος (Giorgos Souvaliotis), 29
Митко Апостолов (Mitko Apostolov), 30
Давид Атанасовски (David Atanasovski), 27
Марија Митровска (Marija Mitrovska), 23
Јаков Симјаноски (Jakov Simjanoski), 24
Андреј Михаиловски (Andrej Mihailovski), 18
Невена Тасевска (Nevena Tasevska), 24
Бранко Ристов (Branko Ristov), 31
Мартина Ѓурчиноска (Martina Gjurchinoska), 19
Ана Тодоровска (Ana Todorovska), 25
Марија Михајлова (Marija Mihajlova), 22
Δημήτρης Δημόπουλος (Dimitris Dimopoulos), 26
Благој Јованов (Blagoj Jovanov), 28
Кристијан Гиноски (Kristijan Ginoski), 23
Даниел Петрески (Daniel Petreski), 20
Наталија Станојевиќ (Natalija Stanojević), 21
Сашо Стојаноски (Sasho Stojanoski), 27
Владимир Костовски (Vladimir Kostovski), 30
Диана Милошевска (Diana Miloshevska), 29
Златко Кујунџиски (Zlatko Kujundziski), 28
Христина Гогу (Hristina Gogu), 30
Марија Грубор (Marija Grubor), 26
Јованчо Јовановски (Jovancho Jovanovski), 24
Игор Цветаноски (Igor Cvetanoski), 20
Али Мемеди (Ali Memedi), 26
Александра Мојсова (Aleksandra Mojsova), 25
Гизела Бошковска (Gizela Boshkovska), 26
Софија Трајановска (Sofija Trajanovska), 35
Ангел Спироски (Angel Spiroski), 22
Симона Јовановска (Simona Jovanovska), 19
Бојана Пешова (Bojana Peshova), 19
Влатко Рикалоски (Vlatko Rikaloski), 27
Стефан Гулевски (Stefan Gulevski), 24
Билјана Николовска (Biljana Nikolovska), 30
Маријана Шемковска (Marijana Shemkovska), 32
Доротеј Нешовски (Dorotej Neshovski), 29
Ѓорги Пулевски (Gjorgi Pulevski), 30
Никола Балоски (Nikola Baloski), 21
Стефан Каракачанов (Stefan Karakachanov), 20
Δημήτρης Κοσμάς-Λέκκας (Dimitris Kosmas-Lekkas), 24
Николчо Гошевски (Nikolcho Goshevski), 34
Лазар Мишков (Lazar Mishkov), 27
Васко Гичевски (Vasko Gichevski), 20
Деспина Ѓорѓиеска (Despina Gjorgjieska), 23
Риним Демири (Rinim Demiri), 30
Димитар Апасиев (Dimitar Apasiev), 34
Марко Јанев (Marko Janev), 29
Филип Тодорвски (Filip Todorovski), 28
Елена Милеска (Elena Mileska), 23
Спасе Марковски (Spase Markovski), 30
Александар Симонов (Aleksandar Simonov), 24
Фани Ангелевска (Fani Angelevska), 24
Ивана Крстиќ (Ivana Krstikj), 19
Бојан Страчковски (Bojan Strachkovski), 27
Филип Здравевски (Filip Zdravevski), 31
Мери Цакиќ (Meri Cakić), 28
Милан Симоновски (Milan Simonovski), 31
Коста Спасовски (Kosta Spasovski), 27
Ана Теова (Ana Teova), 28
Клелија Живковиќ (Klelija Zhivković), 28
Ангел Ангеловски (Angel Angelovski), 20
Моника Стојчевска (Monika Stojchevska), 23
Константин Петковиќ (Konstantin Petković), 16
Горјан Гешоски (Gorjan Geshoski), 35
Стефан Крстевски (Stefan Krstevski), 26
Михаил Симјаноски (Mihail Simjanoski), 25
Ања Владисавјевиќ (Anja Vladisavjlević), 28
Васил Цветковски (Vasil Cvetkovski), 27
Љупка Трајчова (Ljupka Trajchova), 31
Никола Јовановски (Nikola Jovanovski), 28
Симона Видојевска (Simona Vidojevska), 25
Миле Стојановски (Mile Stojanovski), 21
Никола Коцев (Nikola Kocev), 19
Филип Паскали (Filip Paskali), 28
Марко Јосифовски (Marko Josifovski), 29
Кристофер Младеновски (Kristofer Mladenovski), 20
Љубиша Стојмировски (Ljubisha Stojmirovski), 26
Атанас Костовски (Atanas Kostovski), 29
Фатмир Река (Fatmir Reka), 33
Горан Тозиевски (Goran Tozievski), 27
Δημήτρης Χρονόπουλος (Dimitris Chronopoulos), 22
Диме Мукаетов (Dime Mukaetov), 31
Αγγελική Κουρή (Angeliki Kouri), 24
Παναγιώτα Γιαννακοπούλου (Panagiota Gianakopoulou), 20
Томи Цукаров (Tomi Cukarkov), 18
Стојан Новаков (Stojan Novakov), 33
Θεοδώρα Καλίκη (Theodora Kaliki), 23
Виктор Антевски (Viktor Antevski), 22
Δημήτρης Παντελακάκης (Dimitris Pantelakakis), 27
Никола Ристевски (Nikola Ristevski), 24
Стефан Пенев (Stefan Penev), 35
Μαίρη Ματσούκα (Mairi Matsouka), 28
Никола Билбилоски (Nikola Bilbiloski), 26
Κωνσταντίνος Ξύδας (Konstantinos Xydas), 23
Никола Арсовски (Nikola Arsovski), 29
Ана Николовска (Ana Nikolovska), 25
Γιάννης Μπανός (Giannis Mpanos), 22
Κέλλυ Αναγνωστοπούλου (Kelly Anagnostopoulou), 23
Јасминка Димовска (Jasminka Dimovska), 32
Горазд Ралев (Gorazd Ralev), 22
Νίκος Παπανικολάου (Nikos Papanikolaou), 25
Атанас Таневски (Atanas Tanevski), 30
Χρηστίνα Λέσκου (Christina Leskou), 21
Васил Атанасов (Vasil Atanasov), 31
Александар Стефановски (Aleksandar Stefanovski), 29
Ιωάννης Μακαρώνας (Ioannis Makaronas), 22
Иван Ристевски (Ivan Ristevski), 25
Томе Стамболзиовски (Tome Stambolziovski), 29
Тино Костадиновски (Tino Kostadinovski), 28
Сандра Зафирова (Sandra Zafirova), 26
Андреј Митиќ (Andrej Mitić), 20
Деспина Ковачевска (Despina Kovachevska), 24
Доне Михајловски (Done Mihajlovski), 30
Кристијан Манасков (Kristijan Manaskov), 25
Дамјан Божиноски (Damjan Bozhinoski), 29
Драгана Гунин (Dragana Gunin), 29
Кристијан Јордановски (Kristijan Jordanovski), 21
Кирил Антевски (Kiril Antevski), 28
Мартин Ивановски (Martin Ivanovski), 34
Марио Величковски (Mario Velichkovski), 26
Бобан Бошковиќ (Boban Bosković), 30
Александар Кавазов (Aleksandar Kavazov), 25
Владимир Димитровски (Vladimir Dimitrovski), 33
Филип Маркоски (Filip Markoski), 19
Мијалче Димитров (Mijalche Dimitrov), 30
Марио Величковски (Mario Velichkovski), 26
Мартин Ивановски (Martin Ivanovski), 34
Кирил Антевски (Kiril Antevski), 28
Дејан Лутовски (Dejan Lutovski), 27
Дамјан Божиноски (Damjan Bozinoski), 29
Кристијан Манасков (Kristijan Manaskov), 25
Доне Михајловски (Done Mihajlovski), 30
Παναγιώτης Δήμας (Panagiotis Dimas), 27
Φίλιππος Στάμος (Filippos Stamos), 23
Максим Осман-Николов (Maksim Osman-Nikolov), 21
Ристо Божинов (Risto Bozinov), 17
Моника Ангелкоска (Monika Angelkoska), 23
Нина Максимова (Nina Maksimova), 26
Лилјана Митева (Liljana Miteva), 30
Ανδρέας Μαρίνος (Andreas Marinos), 23
Алексеј Демјански (Aleksej Demjanski), 23
Δημήτρης Δημητρίου (Dimitris Dimitriou) 26
Κώστας Μπαλής (Kostas Mpalis) 25
Δήμητρα Ρομποτή (Dimitra Rompoti) 25
Бошко Рафајловски (Boshko Rafajlovski), 25
Кристина Стојчева (Kristina Stojcheva), 27
Тони Петковски (Toni Petkovski), 29
Аријана Димитровска (Arijana Dimtrovska), 20
Александар Николовски (Aleksandar Nikolovski), 17
Иво Лазаровски (Ivo Lazarovski) 20
Диме Јанев (Dime Janev), 32
Никола Ристевски (Nikola Ristevski), 25
Сандра Долненец (Sandra Dolnenec), 24
Дарко Станојковски (Darko Stanojkovski), 31
Марија Мирчевска (Marija Mirchevska), 22
Алексеј Демјански (Aleksej Demjanski), 23
Χρήστος Σκάντζας (Christos Skantzas), 23
Σωτηρία Παπαδοπούλου (Sotiria Papadopoulou), 20
Ивица Стојанов (Ivica Stojanov), 30
Александар Спасов (Aleksandar Spasov), 26
Јордана Божинова (Jordana Bozhinova), 23
Стефан Јакимовски (Stefan Jakimovski), 23
Евегениј Литовски (Evgenij Litovski), 21
Θωμάς Μάνθιος (Thomas Manthios) 27
Γιάννης-Άγγελος Τράντος (Giannis-Aggelos Trantos) 28
Αλέξανδρος Λυκούδης (Alexandros Lykoydis) 30
Σωτηρία Παπαδοπούλου (Sotiria Papadopoulou) 20
Ντίνα Σωτηριάδη (Dina Sotiriadi) 29
Πάνος Ράπτης (Panos Raptis) 35
Ειρήνη Ζωγραφάκη (Eirini Zografaki) 33
Γρηγόρης Στέλιος (Grigoris Stelios) 27
Κωνσταντίνος Ιωαννίδης (Konstantinos Ioannidis) 21
Θοδωρής Ασημάκης (Thodoris Asimakis) 21
Δάφνη Ζαρκάδη (Daphne Zarkadi) 21
Φωτείνη Σταθοπούλου (Foreini Stathopoulou) 21
Δημήτρης Χρονόπουλος (Dimitris Chronopoulos) 26
Θανάσης Σαράντης (Thanasis Sarantis) 30

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service